Fast­ställda scha­blon­be­lopp för 2023

Regeringen har nu beslutat om vilka ersättningsbelopp som ska gälla för 2023.

Utbild­ning för asyl­sö­kande, skydds­be­hö­vande enligt mass­flykts­di­rek­tivet och bevispersoner

Scha­blon­be­lopp för 2023

Beloppen är detsamma 2023 som 2019–2022.

  • 65 300 kronor per år för barn i förskola
  • 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass
  • 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola
  • 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ersättning för:

Ersätt­ning för nyan­lända perso­ners etable­ring och intro­duk­tion

Scha­blon­be­lopp för 2023

Förutom nya belopp så har även åldersgränsen för schablonersättning höjts till 66 år från och med 2023.

  • 165 000 kronor för en person som inte har fyllt 66 år
  • 92 600 kronor för en person som har fyllt 66 år.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om ersättningar för personer med uppehållstillstånd som betalas ut till kommuner utan ansökan