Fast­ställda scha­blon­be­lopp för 2024

Regeringen har beslutat om ersättningsbelopp för 2024.

Dygnsschablon för ensamkommande barn

Beloppet sänks från och med 1 januari 2024, både för ensamkommande barn som är asylsökande eller skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, och för nyanlända ensamkommande barn.

  • 1 000 kronor per dygn från och med 2024
  • 1 350 kronor per dygn till och med 2023

Läs mer om:

Inga ändringar av övriga schablonbelopp

För asyl­sö­kande, skydds­be­hö­vande enligt mass­flykts­di­rek­tivet och bevis­per­soner är beloppen för utbildning desamma 2024 som 2023.

Du hittar information om de olika beloppen i förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ersättning för:

För nyan­lända är beloppen för tvåårsschablonen desamma 2024 som 2023.

Du hittar information om de olika beloppen i Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Observera att ändringen endast syns här och inte i originalförordningen.

Se även förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ersättningar för personer med uppehållstillstånd som betalas ut till kommuner utan ansökan