Utbildning

I Sverige är det obligatoriskt att gå i skola från förskoleklass till och med högstadiet. Svensk skola är gratis och det ingår en lunchmåltid varje dag. Du kan behöva gå i en så kallad förberedelseklass innan du börjar i skolan med svenska elever. Dina lärare och skolpersonalen kommer finnas där för att guida och stötta dig.

En elev håller ett föredrag inför klassen medans läraren sitter vid katedern bakom henne.

Foto: Scandinav/imagebank.sweden.se

Utbildning i Sverige

Att gå i skolan är en viktig del av växa upp i Sverige. Du kommer också att börja skolan efter att du har flyttat till Sverige.

Den svenska skolan har olika nivåer: förskoleklass, grundskola och gymnasium. När du är sex år börjar du i förskoleklass och det året du fyller sexton slutar du nionde klass. Då är grundskolan slut. Därefter kan du börja på gymnasiet där du studerar i tre år.

Gymnasiet är inte obligatoriskt, men det är bra för dig att gå i gymnasiet eftersom det gör det enklare för dig att få jobb. Du måste också gå gymnasiet om du vill studera vidare på högskola eller universitet.

I Sverige är utbildning gratis för alla. Pojkar och flickor går i skolan tillsammans. Det ingår en gratis måltid, som du får under lunchrasten i skolan varje dag. I Sverige använder man inte skoluniform. Du kan bestämma själv vad du vill ha på dig i skolan.

Att gå i skolan i Sverige

När du kommer till Sverige får du plats på en skola. Där kommer lärarna först att ta reda på vilka kunskaper du har sedan innan, så att du hamnar i rätt klass. Sedan gör de en plan för vad du ska lära dig. Det är vanligt att barn som är nya i Sverige går i en så kallad förberedelseklass först. I förberedelseklassen lär du dig det svenska språket och om svensk kultur.

Att gå i skolan är viktigt för barn och unga i Sverige. I skolan lär du dig matematik, naturvetenskap, samhällskunskap, geografi, idrott och musik. Alla elever läser svenska och engelska.

En grupp elever sitter tillsammans vid bänkar i en skolkorridor.

Foto: Lieselotte van der Meijs/imagebank.sweden.se

Du kommer att gå i skolan fem dagar i veckan och har oftast även läxor att göra efter skolan. En vanlig dag i skolan börjar cirka klockan 8 på morgonen och slutar på eftermiddagen. Förutom att vara i klassrummet och lära dig om olika saker, kommer du att ha en lunchrast och raster mellan lektionerna där du får lära känna dina klasskamrater.

I skolan är det viktigt att elever visar respekt för sina lärare, och också att lärarna visar respekt för eleverna. Du kan använda dina lärares förnamn när du pratar med dem. Det är vanligt att elever pratar om olika ämnen öppet med läraren.

I Sverige är barns utbildning inte bara skolans ansvar. Vårdnadshavare har också en viktig roll. Lärarna har regelbundna möten med elever och vårdnadshavare för att prata om hur det går i skolan och hur eleven kan få den hjälp hen behöver.

Lärare kan också prata med en elev och hens vårdnadshavare om eleven inte följer reglerna i skolan. Ingen lärare i skolan får någonsin använda våld mot en elev. När en elev inte följer skolans regler finns det andra sätt att lösa det på.

Du kan få stöd under studi­erna

Det är viktigt att ungdomar mår bra. Därför har svenska skolor särskild personal som kan guida och hjälpa dig under din skolgång. Det finns till exempel kuratorer och skolsköterskor att prata med om du har problem eller frågor om dina studier, vänner eller familj. De får inte prata med någon annan om det som du har berättat för dem. Det betyder att du kan prata med kuratorn eller skolsköterskan om saker som du inte vågar eller vill prata om med din familj eller dina vänner.

Förutom att hjälpa dig med ditt psykiska och fysiska mående har skolorna också en studievägledare. Studievägledaren kan hjälpa dig att komma på vad du vill göra efter att du är färdig med skolan. Hen kan också hjälpa dig att ansöka till en högre utbildning, och berätta om olika jobb och karriärval.

Högre utbildning

När du är färdig med grundskolan rekommenderas du att fortsätta studera på en gymnasieskola. Det finns många olika gymnasieprogram med olika ämnesinriktningar. Det ger dig möjlighet att studera något som du tycker extra mycket om.

Frågor att fundera på och prata om:

  • Hur fungerar skolorna i ditt hemland? Vilka skillnader eller likheter tror du det finns jämfört med i Sverige?
  • Har du en plan för vad du vill studera eller jobba med i framtiden?

Sidan senast uppdaterad: