Barn utan vårdnadshavare

Informationen på denna sida vänder sig till dig som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Här hittar du information om hur resan går till, hur du kommer bo i Sverige, vilket stöd som går att få och även hur du kan återförenas med din familj.

Information till dig som ska resa till Sverige utan vårdnadshavare

Du har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och kommer snart att resa dit. International Organisation for Migration (IOM) ger dig information om vad du behöver ta med dig på resan till Sverige. Om du har identitetshandlingar (till exempel hemlandspass, identitetskort eller födelsebevis) eller andra viktiga dokument (till exempel skolintyg, skolbetyg, hälsokort eller anhörigas dödsattest) ska du ta med dem i original.

Vad händer första dagen?

IOM ansvarar för att du kommer fram till Sverige på ett säkert sätt. Du reser med flygplan till Sverige, och sen kan du behöva resa vidare med flyg, tåg eller bil för att komma till din nya bostad. En person som jobbar på kommunen möter dig på flygplatsen och följer med dig till den plats där du ska bo. Svenska myndigheter betalar för din resa, dina kostnader under resan och efter att du har kommit till Sverige, till exempel transport, mat och bostad.

Var kommer jag att bo?

I Sverige kommer du att bo tillsammans med en familj eller på ett gruppboende tillsammans med andra barn och ungdomar. På gruppboendet finns personer som ansvarar för dig och som kan hjälpa dig. Det kommer att finnas regler för att alla som bor där ska trivas och ha det bra. En regel kan till exempel vara att det ska vara lugnt efter en viss tid på kvällen eller att middagen serveras på en bestämd tid varje dag.

Om du kommer till Sverige tillsammans med vuxna som inte är dina föräldrar, eller om du har anhöriga i Sverige som du vill bo med, kommer myndigheterna att göra en utredning för att se om du kan bo tillsammans med eller nära dem.

Vilket stöd kan jag få?

Särskild vård­nads­ha­vare

Om dina föräldrar inte finns i Sverige, kommer det att finnas en särskild person som ska se till att du får omvårdnad och trygghet. Den personen kan till exempel hjälpa dig när du ska ha kontakt med myndigheter, ta hand om din ekonomi och se till att du går i skolan. Oftast avslutar denna person sitt uppdrag efter att du fyllt 18 år och blivit vuxen enligt svensk lag.

Soci­al­tjänsten

I Sverige finns det 290 kommuner och varje kommun är en geografiskt avgränsad del av Sverige. Varje kommun har en organisation som styr inom kommunen och som ansvarar för exempelvis skolor, äldreomsorg och stöd till familjer.

Socialtjänsten är en del av kommunen och ansvarar för att hjälpa och stötta alla som bor där. Socialtjänsten utser en person som tillsammans med dig gör upp en plan för ditt boende, skola, vård och annat som är viktigt för att ditt liv i Sverige ska bli bra. Din egen kontaktperson är också ansvarig för att se till att du får det stöd och den hjälp du behöver från det svenska samhället.

En kvinnlig lärare hjälper elever i ett klassrum

Foto: Maskot/Folio/imagebank.sweden.se

Skolan

I Sverige har alla barn rätt till utbildning och den är gratis. I Sverige är det skolplikt i grundskolan. Det betyder att du ska gå i skolan och delta i undervisningen fem dagar i veckan. Du behöver lära dig svenska för att kunna delta aktivt i samhället och för att senare kunna få ett jobb. Under skoltid kan du prata med din lärare eller skolkuratorn om du behöver hjälp eller är osäker på något. Efter skolan kommer det att finnas tid för att göra dina läxor eller ägna dig åt något intresse. I Sverige kan du också arbeta efter skoltid och på loven, från att du har fyllt 16 år.

Sjuk­vården

Sjukvård är gratis för barn i Sverige. Om du blir sjuk kan du prata med en läkare eller annan vårdpersonal om de problem som du har. De har tystnadsplikt och får därför inte berätta vad du sagt till någon. Kontakta din skolsköterska eller vårdcentral om du vill träffa en läkare.

Här kan du hitta din närmaste vårdgivare: https://www.1177.se/hitta-vard/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag åter­förenas med min familj?

Om du har separerats från din familj och behöver hjälp att hitta dem kan du kontakta Röda korset i Sverige. De kan hjälpa till att leta efter anhöriga.

Deras webbplats är: www.rodakorset.se Länk till annan webbplats.

Rådgivning på telefon: 020-415 000.

Om du vill kan dina föräldrar och syskon ansöka om att få återförenas med dig i Sverige. Det tar oftast ganska lång tid från att ansökan är gjord till att ni får svar, och det finns många olika regler för familjeanknytning.

Läs mer om familjeåterförening och hur man ansöker om det

Sidan senast uppdaterad: