Arbetstagaren är i Sverige, men saknar arbetstillstånd

Reglerna för ansökan om arbetstillstånd är olika beroende på vad arbetstagaren gör i Sverige idag och vad han eller hon ska arbeta med.

Välj det alternativ som gäller i ditt fall.

 • Asyl­sö­kande som fått avslag på sin ansökan om asyl

  Arbetstagaren ska själv lämna in ansökan om arbetstillstånd. Du som arbetsgivare ska först lämna information om anställningen och skicka det tillsammans med ett fackligt yttrande till arbetstagaren. Arbetstagaren lämnar in dokumenten tillsammans med sin ansökan om arbetstillstånd.

  Läs mer om att anställa någon som tidigare sökt asyl i Sverige

 • Student på ett universitet eller högskola i Sverige

  Du som arbetsgivare påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen. Den du ska anställa måste fortfarande ha ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige när ansökan lämnas in. Om personen saknar giltigt uppehållstillstånd ska personen ansöka om arbetstillstånd från sitt hemland eller annat land utanför Sverige där han eller hon har tillstånd att bo.

  Läs mer om arbetstillstånd för den som har studerat på ett universitet eller en högskola i Sverige

  Om du vill anställa studenten som forskare ska han eller hon själv ansöka om tillståndet på webben.

 • Arbetstagare med EU-blåkort i ett annat EU-land

  Medborgare i ett land utanför EU med universitetsexamen eller 5 års yrkeserfarenhet och en lön som motsvarar minst en och en halv av en genomsnittlig bruttolön i Sverige, kan ansöka om ett EU-blåkort för att arbeta i Sverige.

  En arbetstagare med ett giltigt EU-blåkort som blivit beviljat i ett annat EU-land kan resa in i till Sverige och göra en ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige.

  Du som arbetsgivare ska lämna information om anställningen och skicka den tillsammans med det fackliga yttrandet till arbetstagaren som lämnar in dem med ansökan om EU-blåkort.

  Läs mer om EU-blåkort

 • Fors­kare

  Arbetstagaren ska själv lämna in ansökan om uppehållstillstånd. Du som arbetsgivare ska fylla i blanketten Mottagningsavtal för forskare i Sverige, nummer 230011, och skicka den till arbetstagaren som lämnar in den med ansökan om arbetstillstånd.

  Läs mer om att anställa forskare

 • Profes­sio­nell idrot­tare och tränare

  Du som arbetsgivare påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen.

  Läs mer om att anställa en idrottare eller tränare

 • Arbetssökande som kommit till Sverige för att träffa dig som arbetsgivare

  Du som arbetsgivare påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen.

  Läs mer om arbetstillstånd för arbetssökande som kommit till Sverige för att träffa dig som arbetsgivare

 • Person med uppehållstillstånd för att söka arbete

  Du som arbetsgivare påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att lämna information om anställningen.

  Läs mer om att anställa någon som behöver arbetstillstånd

 • Annat alter­nativ

  I de flesta fall måste den som ansöker om arbetstillstånd befinna sig i sitt hemland. Arbetstillståndet ska vara klart innan resan till Sverige men under vissa förutsättningar kan en ansökan lämnas in efter att personen rest in i Sverige. Det gäller till exempel personer som har fått avslag på en asylansökan, personer som har studerat på ett universitet eller en högskola i Sverige eller arbetssökande som kommit till Sverige för att träffa dig som arbetsgivare.

  Om den du ska anställa inte tillhör någon av grupperna som kan ansöka om arbetstillstånd från Sverige måste hen ansöka om arbetstillstånd från sitt hemland eller annat land utanför Sverige där hen har tillstånd att bo.

  Läs mer om att anställa någon som behöver arbetstillstånd

Sidan senast uppdaterad: