Ansökan om uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning

En person ska ansöka om uppehållstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan hen reser in i Sverige.

En komplett ansökan i god tid

Inför terminsstarterna vid universitet och högskola kommer många ärenden in till Migrationsverket. Därför rekommenderar vi att studenterna om möjligt lämnar in sin ansökan för höstterminen i april och för vårterminen så snart studenten har fått sitt antagningsbesked.

För alla studerande är det viktigt att lämna in en komplett ansökan med nyligen utfärdade handlingar. Studenten bör försäkra sig om att hen har lämnat in dokumentation som styrker att villkoren för uppehållstillstånd för studier är uppfyllda. Om studenten ansöker för långt i förväg kan det finnas en risk att ansökan behöver kompletteras om handlingarna har hunnit bli inaktuella. För att en ansökan ska vara komplett krävs också att studentens eventuella studieavgift är betald.

Läs mer om kraven för uppehållstillstånd för studier

Betalning av studieavgift

Det är viktigt att studieavgiftsskyldiga studenter betalar studieavgiften så fort som möjligt, eftersom de inte kan få uppehållstillstånd innan studieavgiften har betalats. Detta beror på att Migrationsverket inte anser att studenten är slutligt antagen innan detta har skett. Migrationsverket rekommenderar anordnaren av utbildning att upprätta en tidig deadline för inbetalning av studieavgifterna om uppehållstillståndet ska hinna bli klart före studiestart.

Så ansöker studenten

Studenten kan göra en ansökan på webben. I ansökan fyller hen i uppgifter om sig själv och sina studier. Studenten ska även skicka med olika dokument. Om studentens familj följer med till Sverige kan hen ansöka om tillstånd för dem samtidigt i sin webbansökan.

När studenten ansöker för första gången ska följande dokument bifogas:

  • kopior av de sidor i passet som visar personuppgifter, giltighetstid och om studenten har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland (om passet är på väg att gå ut bör studenten förlänga det eftersom hen inte kan få tillstånd för längre tid än passet är giltigt)
  • antagningsbesked som visar att studenten är antagen till studier på heltid vid en högre utbildning
  • kopia på dokument som visar att studenten har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om studenten är antagen till studier för kortare tid än ett år). Om studenten har en försäkring via universitet eller högskola och har betalat studieavgift behöver hen inte skicka med ett intyg om sjukförsäkring
  • kontoutdrag om styrker att hen har tillräckliga medel för sin försörjning. Kontoutdraget, som ska bifogas till ansökan, bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska, eller
  • dokument utfärdat i studentens namn som visar att hen har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp. Av dokumentet ska även framgå vilken tid studenten kommer att få stipendium utbetalat och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för hens försörjning.

Om det krävs tillstånd från centralbank eller motsvarande för att få föra ut pengarna från studentens land, ska hen skicka med ett sådant tillstånd.

Läs mer om kraven för webbansökan

Tillstånd för familjen

Migra­tions­verket måste kontrol­lera passet

Migrationsverket måste kontrollera den studerandes pass innan vi kan fatta beslut. Den studerande kan därför behöva visa upp sitt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om hen befinner sig utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om hen befinner sig i Sverige.

I vissa fall kommer den studerande inte att behöva visa upp sitt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat passet vid ett tidigare besök.

Om den studerande behöver visa upp sitt pass kommer vi att kontakta hen med information om hur och när vi ska kontrollera passet.

Om den studerande behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer hen i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att hen visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Om den studerandes familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Att lämna fingerav­tryck och att foto­gra­feras för uppe­hålls­till­stånds­kort

En person som får uppehållstillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att studenten har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat ett foto på studenten och hens fingeravtryck.

Om studenten kommer från ett land vars medborgare inte behöver visum för att resa in i Sverige ska hen lämna fingeravtryck och fotograferas i Sverige på Migrationsverket. Studenten ska ha fått tillståndet beviljat innan hen reser in i Sverige.

En person som behöver ett visum för att resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och bli fotograferad på en svensk ambassad eller generalkonsulat. Detta görs oftast i samband med att den studerande visar upp sitt pass. Fingeravtryck och fotografi kan inte lämnas på alla ambassader och generalkonsulat. Studenten bör därför kontakta den ambassad eller generalkonsulat som hen har angett i sin ansökan.

Den som har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på en ambassad eller generalkonsulat kommer att få uppehållstillståndskortet av dem. Studenten bör fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de kan skicka ut det eller om studenten själv ska hämta det. När studenten har fått beslutet om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor att tillverka uppehållstillståndskortet och skicka det till ambassaden eller generalkonsulatet.

En student som befinner i sig Sverige och har ansökt om förlängning av sitt uppehållstillstånd kan lämna fingeravtryck och fotograferas på Migrationsverket.

Om studenten är folkbokförd på en adress i Sverige och har lämnat fingeravtryck och fotograferats utomlands före Migrationsverkets beslut om förlängning av uppehållstillstånd kommer uppehållstillståndskortet att skickas till folkbokföringsadressen.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

De flesta studenter ska betala en ansökningsavgift till Migrationsverket i samband med att de lämnar in sin ansökan. Det finns dock vissa personer som är undantagna från detta krav:

Information om avgifter för ansökan om uppehållstillstånd

Om en student som ska betala ansökningsavgiften inte har betalat denna, kommer Migrationsverket att skicka en uppmaning till studenten att betala inom en viss tid. Handläggningen av ansökan kommer inte att påbörjas förrän betalning har skett, och om studenten inte betalar ansökningsavgiften i tid kommer Migrationsverket att avvisa ansökan. 

Väntetider

På Migrationsverkets webbsidor för studenter, kan studenten se hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. Observera att detta inte är ett löfte om att studenten kommer att få sitt beslut inom denna tid.

Information om väntetider

Möjlighet till kontroll av ansökan

Studenten kan via tjänsten "Kontrollera din ansökan" se om Migrationsverket har tagit emot en ansökan eller om ett beslut har tagits. Detta går att göra både med och utan inloggning.

Kontrollera en ansökan

Sidan senast uppdaterad: