Ankomstkommun

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet en tillfällig bostad i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Det innebär att samtliga Sveriges kommuner kan bli ankomstkommun.

En ankomstkommun ansvarar bland annat för att ordna en bostad för barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa en kommun som ska ta över ansvaret. Migrationsverket har kontor i ett antal kommuner där ett ensamkommande barn kan lämna in en ansökan om asyl. Det medför att de flesta av de asylsökande barnen tar kontakt med en myndighet i någon av dessa kommuner som då blir ankomstkommun.

Kommunen väljer typ av bostad

Kommunerna väljer själva hur en bostad åt ensamkommande barnen ska ordnas. När det är lämpligt och möjligt kan familjehem vara en bra lösning. I andra fall bygger kommunen upp olika typer av gruppbostäder eller upphandlar bostäder av privata företag.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.