Asylutredning – vad händer då?

När ni har ansökt om asyl kommer du och dina föräldrar att kallas till en asylutredning. Det kan ta lång tid innan ni får komma till en asylutredning. Väntetiderna kan också variera från familj till familj.

Du som är barn får prata med personalen om du själv vill det och dina föräldrar säger ja till det.

Du behöver inte prata med personalen om du inte själv vill. Personalen kommer att prata med dina föräldrar, då kan de ställa frågor till dina föräldrar om dig.

Hur går en asylutredning till?

Asylutredningen är ett samtal med Migrationsverket då handläggaren kommer att fråga er om vad ni har varit med om i hemlandet och vad som skulle hända om ni återvände dit. Migrationsverket kommer också att fråga hur ni tog er till Sverige och undersöka era identiteter. Till utredningen ska ni ta med er sådant som kallas för bevisning. Det är identitetshandlingar och annat som visar att det ni berättar stämmer.

Att vara med om en asylutredning kan vara jobbigt. En asylutredning tar mellan två och tre timmar och du kommer att få frågor om saker som kan vara jobbigt eller pinsamt att prata om. Det är viktigt att du berättar sanningen för Migrationsverket, även om det är jobbigt, och försöker svara på alla frågor så noga du kan. Om du får samma fråga flera gånger betyder det inte att du har svarat fel, utan att handläggaren behöver mer information. Om du behöver ta en paus kan du be handläggaren om att få en paus.

Precis som vid alla andra samtal hos Migrationsverket är det viktigt att du förstår tolken så att du förstår vad som sägs och vad du ska göra. Kom ihåg att säga till om du inte förstår tolken.

Det är viktigt att ni berättar om allt ni har varit med om. Det är viktigt för Migrationsverket att få veta dina skäl till varför du inte kan bo kvar i ditt hemland, inte bara dina föräldrars. Era berättelser skrivs ner i ett protokoll. Ett protokoll är anteckningar om det ni har sagt under utredningen.

Vilka är med vid asylutredningen?

Ofta är det en person från Migrationsverket som håller i utredningen. Ibland kan det vara två personer från Migrationsverket med vid en utredning, då är det en person som håller i utredningen och den andra personen skriver protokoll. Om ni har ett offentligt biträde är biträdet med. I rummet finns också en tolk. Tolken är inte anställd av Migrationsverket utan kommer från ett företag som hyr ut tolkar. Personalen pratar gärna enskilt med dig, men om du vill att en förälder ska sitta med så går det bra.

Sidan senast uppdaterad: