برای کسانیکه با والدین یا کدام سرپرست دیگر درخواست پناهندگی میدهند

این معلومات برای کسانی میباشد که یکجا با فامیلش برای درخواست پناهندگی به سوئد آمده باشند. پناهندگی به معنای آمدن به یک کشور جدید و درخواست محافظت از جنگ یا آزار و اذیت است.

درینجا ما پروسهٔ پناهندگی را توضیح میدهیم، یعنی اینکه ادارهٔ مهاجرت در رابطه به این چگونه تصمیم میگیرد که کدام کسانی حق پناهندگی را دارا میباشند و در ضمن در جریان انتظار به تصمیم، شما و فامیل تان از کدام حقوق برخوردار میباشید.

معلومات را میتوانید به طرق مختلف مطالعه کنید. شما میتوانید که معلومات را از اول تا اخر بخوانید تا در رابطه به پروسهٔ پناهندگی بطور کلی اگاه شوید. یا میتوانید بخشی را بخوانید که در حال حاضر برای شما مهمتر باشد.

برای درخواست پناهندگی

در وقت درخواست پناهندگی باید تمام فامیل به اداره مهاجرت سوئد مراجعه کنند. کارمندان اداره مهاجرت در اولین جلسه از شما و فامیلتان سوالات زیادی میپرسند تا شما را در سیستم داده های اداره مهاجرت ثبت کنند.

در انتظار مصاحبه پناهندگی

قدم بعدی در پروسهٔ پناهندگی این است که شما با فامیل تان به مصاحبه پناهندگی طلب میگردید، این یک انترویو طولانی میباشد که شما در ان تمام دلایل پناهندگی تانرا بشکل مفصل ارائه مینمائید. اینکه بعد از انترویو تصمیم در چه مدت اعلان میگردد، از قضیه تا قضیه متفاوت میباشد.

در حین زمانیکه شما منتظر تصمیم هستید، با بخش پذیرش در تماس خواهید بود. کارمندان بخش پذیرش در رابطه به این تصمیم میگیرند که آیا شما مستحق حمایت مالی هستید یا خیر، در مورد تصمیم تان به شما معلومات ارائه میکند و اگر اداره مهاجرت تصمیم بگیرد که شما نمی توانید در سوئد بمانید، پس درین راسته با شما کمک میکند.

اگر در یکی از بخشهای مسکونی اداره مهاجرت زندگی میکنید، پس میتوانید با کارمندان مسکن بخش پذیرش نیز ملاقات کنید. آنها به شما قوانین را توضیح میدهند و معلومات عملی را به شما ارائه میکنند. شما میتوانید با کمک یک مترجم به ما بگوئید که نام شما چیست، چه وقت متولد شده اید و در ضمن اینکه به کدام زبان صحبت میکنید. کارمندان پذیرش میخواهند بداند که فامیل شما کی ها اند، چه حالت دارند و اینکه اگر فامیل شما به کدام کمک مخصوص نیاز داشته باشد. و اینکه اگر از کسی یا چیزی می ترسید، مهم است که در رابطه به ان بگوئید.

شما درین جلسه اول بشکل کوتاه ارائه میکنید که شما از کجا امده اید، به سوئد چگونه سفر کرده اید و اینکه در سوئد چرا به پناهندگی نیاز دارید. معلومات مفصل را بعداً در یک جلسه دیگر ارائه میکنید که انرا انترویو یا مصاحبه مرکزی میگوید. سپس میتوانید در صورت تمایل و در صورت اجازه والدینتان، این فرصت را داشته باشید که خودتان با کارمندان صحبت کنید.

آرائه دهید شما کی هستید

اداره مهاجرت میخواهد در مورد شما بداند که شما کی هستید و از کجا آمده اید تا در رابطه به شما تصمیم درستی بگیرد. و نیز این هم برای اداره مهاجرت مهم است تا بدانند که عمر هر فرد فامیل شما چند است، چون حقوق پناهندگی اطفال تابه بزرگسالان فرق میکند.

این مسئولیت والدین شما است تا هویت شما را ثابت کند، یعنی اینکه شما کی هستید. بهترین راه اثبات هویت نشان دادن پاسپورت یا کارت هویت میباشد. اگر والدین شما نتوانند که هویت شما را ثابت کنند، پس برای اداره مهاجرت دشوار میشود که تصمیم بگیرید که ایا شما حق پناهندگی را دارید یا خیر.

عکس و اثر انگشت

از شما عکس گرفته میشود، قد شما اندازه میگردد و اگر شش ساله هستید باید اثر انگشت خود را بگذارید.

اگر عمر شما 14 سال یا بیشتر از ان باشد، سپس اداره مهاجرت مصاحبه میکند که آیا اثر انگشت شما در کدام کشور دیگری اروپائي ثبت شده یا خیر.

اگر اثر انگشت شما نشان دهد که برای پناهندگی قبلاً هم درخواست داده اید یا در کدام کشور دیگری اروپائی اجازهٔ اقامت دارید، سپس اداره مهاجرت میتواند تصمیم بگیرد که شما باید پس به همان کشور برگردید. اگر اعضای فامیل شما در کدام کشور دیگر اروپائي قرار دارد، پس اداره مهاجرت سوئد نیز میتواند چنین تصمیم بگیرد که شما هم باید درخواست پناهندگی خود را در همان کشور اروپائی تسلیم کنید. قبل ازینکه درین رابطه تصمیم گرفته شود، کارمندان از شما و والدینتان درین رابطه پرسش میکند. این قوانین را مقررات دوبلین مینامند.

کارت LMA

زمانیکه ادارهٔ مهاجرت درخواست فامیلی شما را راجستر کرد، سپس برای شما یک رسید داده میشود که درخواست پناهندگی را داده اید. بعد از چند هفته این رسید به یک کارت LMA مبدل میگردد که به هر فرد کارت جداگانه داده میشود.

LMA مخفف قانون پذیرش پناهجویان است. کارت LMA یک کارت پلاستیکی با عکس شما دران است. این مدرک نشان میدهد که شما یک پناهجو هستید و میتوانید تا زمانی که منتظر تصمیم هستید در سوئد بمانید. هر بار که شما به اداره مهاجرت حاضر میشود، به داکتر میروید و اینکه از دواخانه دوا میگیرید باید کارت LMA با خود داشته باشید.

مصاحبه مرکزی پناهندگی

مصاحبه پناهندگی یک جلسهٔ میباشد که شما و فامیل تان در آن میتوانید در رابطه به دلیل درخواستی پناهندگی تان در سوئد بیشتر ارائه کنید. مصاحبه پناهندگی برای یک فامیل میتواند چندین ساعت طول بکشد، بنابراین ممکن است مجبور باشید تمام روز را در اداره مهاجرت سوئد سپری کنید. شما ان عده شواهدی را که در رابطه به خود با خود دارید، در روز مصاحبه با خود بیآورید.

یک کارمند اداره مهاجرت با شما مصاحبه انجام میدهد و هر انچیزی را که شما ارائه میکنید، بشکل یک پروتوکول نوشته میکند. بعضی اوقات در وقت مصاحبه دو کارمند وجود داشته میباشند، درحالیکه یکی پرسش و دیگری نوشته میکند. اگر شما یک وکیل عمومی داشته باشید پس میتواند که در روز مصاحبه با شما موجود باشد. یک مترجم آنچه را که میگوئید ترجمه میکند تا یکدیگر را درک کنید. گاهی اوقات یک یا چند نفر میتواند از طریق تلیفون یا ویدیو در مصاحبه مذکوره شرکت کنند.

مسٔول قضیهٔ شما در اداره مهاجرت از شما در مصاحبه میپرسد که در کشور خود از چه تجارب گذشته اید و چه فکر میکنید که اگر بازگردید چه اتفاقی خواهید افتاد. همچنین از شما سوالاتی در مورد هویت و نحوه ورود به سوئد پرسیده میشود.

سوالاتی که از شما پرسیده میشود انرااحتمالاً قبلاً شنیده اید، اما اکنون نسبت به گفتارهای قبلی این انترویو زمان بیشتری را برای ارائه نموده جزئیات بیشتر خواهد گرفت.

اطفال هم میتوانند صحبت کنند

کنوانسیون حقوق اطفال میگوید که شما حق دارید در صورت تمایل صحبت کنید و همه بزرگسالانی که در رابطه به مسائلی که طفل را تحت تأثیر قرار میدهد تصمیم میگیرند، باید بهترین را برای طفل در نظر بگیرند. این بدان معنی است که اداره مهاجرت سوئد باید به ویژه به آنچه که اطفال پناهجو انرا تجربه کرده اند، گوش دهند. بنابراین، اگر خود شما بخواهید و هم اگر والدینتان به آن پاسخ مثبت دهند، مدیر قضیه مایل میباشد که با شما نیز مصاحبه کند. اگر بخواهید، میتوانید والدین یا بزرگسال دیگری را که با آنها احساس امنیت میکنید، را با خود بیاورید.

هنگامیکه اداره مهاجرت سوئد دلایل پناهندگی شما را مصاحبه میکند، مدیر قضیه باید سعی کند تا مصاحبه را نظر به سن، بلوغ و سلامتی شما عیار سازد. اگر کدام پرسش مدیر را نفهمید پس باید بگوئید که من نفهمیدم. و نیز این مهم است که اگر ترجمان را درک نمی کنید پس باید بگوئید. اگر شما نمیخواهید صحبت کنید، هیچ مشکلی نیست، مدیر قضیه در رابطه به تجارب زندگی شما از والدینتان پرسان میکند.

ممکن است از شما سوالاتی در مورد چیزهایی پرسیده شود که صحبت کردن در مورد آنها ممکن است دشوار یا شرم آور باشد. مهم است که حقیقت را به اداره مهاجرت سوئد بگویید، حتی اگر مشکل هم باشد. اگر از شما یک سوال چندین بار پرسیده شود، پس به این معنی نیست که شما پاسخ اشتباهی داده اید، بلکه به این معنی است که مدیر قضیه درین رابطه به معلومات بیشتری نیاز دارد و واقعاً میخواهد قضیهٔ شما را بفهمد. اگر در جریان مصاحبه به وقفه نیاز داشتید پس به مدیر قضیه بگوئید تا مصاحبه را متوقف کند.

تصمیم

ادارهٔ مهاجرت نظر به صحبت و ثبوت های را که پیش کرده اید و در ضمن نظر به وضعیت کشورتان دیده، در قضیه پناهندگی شما تصمیم قبولی و رد شما را میگیرد. سپس قضیه شما با قانونیکه میگوید به چه کسی پناه داده شود، مقایسه میگردد.

زمانیکه اداره ٔمهاجرت در رابطه به قضیه شما تصمیم نهائي گرفت، فامیل شما را به یک جلسه دعوت میدهد. در جلسه مذکوره مدیر قضیه تصمیم نهائی را به شما ارائه میکند و در ضمن اقدام بعدی را به شما توضیح میدهد. تصمیم پناهندگی شما به زبان سوئدی نوشته میباشد، اما مدیر قضیه به کمک یک مترجم این تصمیم را به شما توضیح میدهد.

مدیر قضیه که در مورد تصمیم به شما توضیح میدهد ممکن است همان فردی نباشد که با شما مصاحبه کرده و در قضیهٔ شما تصمیم گرفته است. براینکه ادارهٔ مهاجرت باید بالای تصمیم خود مطمئن باشند به همین دلیل تصمیم گیرینده همیشه دو نفر میباشد. مدیر اداره مهاجرت از فکر خود تصمیم گرفته نمی توانند بلکه باید نظر به قانون پیش برود.

جواب بلی یا نخیر

اگر درخواست پناهندگی شما پذیرفته شود، اجازه اقامت دریافت خواهید کرد و حق اقامت در سوئد را خواهید داشت.

اگر درخواست پناهندگی شما منفی باشد، به آن رد درخواست شما گفته میشود.

چه کسی میتواند پناهندگی بگیرد؟

در قانون سوئد درج است که چی کسی میتواند در سوئد پناه گیرد. اداره مهاجرت اینرا بررسی میکند که آیا دلایل شما و خانواده تان برای دریافت پناهندگی کافی است یا خیر. اگر پناهنده هستید، یا اگر به دلایل دیگری نیاز به اقامت دارید، پس میتوانید اجازه اقامت دریافت کنید.

پناهنده

با توجه به کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد و قوانین سوئد، اگر به علت نقاط ذیل دلیلی برای ترس از آزار و اذیت دارید، پناهنده محسوب میشوید

 • نژاد
  – مثلاً رنگ پوست تان چیست
 • ملیت
  – برای مثال، ملیت، زبان یا گروه قومی شما
 • دین
  – به کدام خدا اعتقاد داری یا اصلا به هیچ خدایی اعتقاد نداری
 • عقیده سیاسی
  – برای مثال، دیدگاه شما در مورد نحوه اداره کشور خود
 • جنسیت
  – اگر دختر یا پسر هستید
 • گرایش جنسی
  – برای مثال اگر دختری هستید که عاشق دخترها می شود یا پسری هستید که عاشق پسرها می شود.
 • اینکه شما به یک گروه اجتماعی خاص تعلق دارید
  – گاهی اوقات میتوان اطفال را به عنوان یک گروه اجتماعی جداگانه محسوب کرد.

گاهی اینها کسانی میباشند که در یک کشور حکومت میکنند و مردم را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار میدهند تا مجبور به فرار شوند. اما ان عده کسانی نیز میتواند پناهندگی بجویند که بشکل انفرادی یا گروهی تحت ازار و اذیت قرار گرفته باشند، و ادارات همان کشور (بطور ثال اداره پولیس) نمیتواند یا نمیخواهند این قربانیان را تحفظ یا کمک کنند.

این کافی نیست که شما بخشی از این نوع آزار و اذیت بوده اید. بلکه باید خطر زیادی وجود داشته باشد که در صورت بازگشت دوباره در معرض آن قرار بگیرید. به همین دلیل مدیر قضیه در اداره مهاجرت از شما میپرسد که اگر مجبور به بازگشت به کشورتان شوید پس با شما چه اتفاقی میافتد.

اگر شما بحیث پناهجو قبول شوید پس جواز اقامت شما برای 3 سال میباشد.

جایگزین مستلزم حفاظت جانی

طبق قوانین سوئد گاهی اوقات ممکن در سوئد پناهندگی دریافت کنید، حتی اگر به روشی که در موارد بالا توضیح داده شد، پناهنده محسوب نشوید، اما باز هم از بازگشت به کشور خود حراس داشته باشید.

شما جایگزین مستلزم حفاظت جانی محسوب میگردید اگر مواجه به خطر شکنجه، مجازات اعدام، یا سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز در کشور خود، نیاز به حمایت داشته باشید. همچنین میتوانید به عنوان یک جایگزین مستلزم حفاظت جانی در صورتی که جنگ در کشورتان به حدی باشد که هر کسیکه در آنجا بماند در خطر کشته شدن باشد، اجازه اقامت دریافت کنید.

کسانیکه در زمرهٔ جایگزین مستلزم حفاظت جانی محسوب میگردد، جواز اقامت انها برای 13 ماه میباشد.

اجازه اقامت در موارد دیگر

یک پناهجو علاوه ازینکه شروط قانونی پناهجوه یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی را پوره کند، جواز اقامه بدست آورده میتواند. این بسیار غیر عادی است و شرایط خاصی را درکار است بطور مثال یک شخص بسیار زیاد مریض باشد یا حالات در کشور بسیار زیاد دشوار باشد.

اگر شما جواز اقامت را اخذ نمائید

جواز اقامت به این معنی است که شما در تصمیم درخواست پناهندگی خود جواب مثب (بلی) اخذ نموده باشید. شما میتوانید در سوئد بمانید.

اگر شما و خانوادهٔ تان اجازهٔ اقامت دریافت کرده اید، پس میتوانید با کارمندان در بخش پذیرش به یک جلسه حاضر شوید. کارمندان بخش به شما توضیح میدهند که تصمیم در قضیه شما چه است و اینکه چرا به شما اجازه اقامت داده شده است. به شما یک ورق داده میشود که در ان درج میباشد که شما اقامت اخذ نموده اید.

زمانیکه شما اجازه اقامت اخذ نمودید پس باید به اداره مالیات عمومی رفته و خود را ثبت احوال نفوس کنید. این بدین معنی است که به شما شمارهٔ شناسائی با چهار شمارهٔ اخر داده میشود.

اگر شما در یکی از کمپهای اداره مهاجرت زندگی میکنید، پس انها با شما کمک میکند تا شما به یک مسکن دیگری منتقل شوید.

مدت اعتبار جواز اقامت من چقدر است؟

Om ni kallas flyktingar får ni uppehållstillstånd som gäller i tre år. Om ni kallas alternativt skyddsbehövande får ni uppehållstillstånd som gäller 13 månader. Efter den tiden kan ni ansöka om förlängning. Om ni fortfarande behöver skydd kan ni få uppehållstillstånd i två år till.

جواز اقامت دایمي

اگر شما جواز سه ساله اقامت را اخذ نموده باشید، بعداً در وقت تمدید ان میتوانید به جواز اقامت دایمی نیز درخواست کنید. اگر عمر شما 15 سال و یا بیشتر از ان باشد پس شرط اخذ اقامه دایمی اینست که شما باید یک زندگی مسٔولانه داشته باشید. اگر شما مرتکب کدام جرم شده باشید پس ممکن است که درخواست جواز اقامت دایمی شما رد شود. اگر در وقت درخواست جواز اقامت دایمی عمر شما 18 سال یا بیشتر از ان باشد پس درین حالت مهم است که شما وظیفه داشته باشید و از نظر اقتصاد خود اتکأ باشید.

اگر شما شرایط جواز اقامت دایمی را پوره نمیکنید باز هم شما میتوانید در صورت نیاز پناه جواز خود را به یک مدت تمدید کنید.

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود

رد به این معنی میباشد که به درخواست پناهندگی شما جواب رد داده شده است. پس شما نمیتوانید در سوئد بمانید.

شما و فامیل تان میتوانند در یک جلسه حضور داشته باشند که در ان جلسه کارمندان اداره متن تصمیم پناهندگی تان را به شما توضیح میدهد تا شما تصمیم ادارهٔ مهاجرت را درک کنید. اگر شما و والدینتان رضایت داشته باشند پس شما هم میتوانید که در ان جلسه اشتراک نمائید.

رد درخواست به این معنی میباشد، که اداره مهاجرت فکر کند که شما دلایل کافی برای دریافت پناهندگی در سوئد را دارا نمی باشید و باید پس به خانه برگردید. اداره مهاجرت به والدین شما کمک میکند تا نحوه بازگشت شما به خانه را برنامه ریزی کنند.

درخواست شکایت

اگر با این تصمیم موافق نیستید، پس والدینتان میتوانند درخواست شکایت کنند. این بدین معنی است که انها به اداره مهاجرت یک نامه مینویسند، که انها در ان دلیل قبول نکردن این تصمیم را مینویسند و در ضمن ارائه میکنید که چرا میخواهید که محکمهٔ ادارهٔ مهاجرت تصمیم خود را تغییر دهد. اگر شما یک وکیل مدافع دارید پس او میتواند با شما در نوشته کردن درخواست شکایت کمک کند.

اگر اداره مهاجرت با دلایلکه در درخواست شکایت ارائه نموده اید، توافق نظر کند پس ممکن است که اداره مهاجرت تصمیم قبلی خود را تغییر داده، به شما جواز اقامت دهد. اگر محکمهٔ اداره مهاجرت هم به شما جواب رد دهد، پس این بدین معنی است که محکمهٔ اداره مهاجرت قبول میکند که جواب اداره مهاجرت در قضیه شما درست بوده است. بعد از ان شما به محکمهٔ استناف ادارهٔ مهاجرت درخواست شکایت میدهید.

محکمهٔ استناف اداره مهاجرت محکمه ای است که فقط به موارد خاصی رسیدگی میکند که مشخص نیست قانون چگونه باید تفسیر شود. اگر محکمهٔ استناف ادارهٔ مهاجرت نیز تصمیم گیرد که قضیه شما قابل قبول نیست بعد از ان شما حق درخواست شکایت را ندارید و اداره مهاجرت اغاز به تطبیق تصمیم میکند. اینرا ٬٬ عملی نمودن تصمیم٬٬ میگویند.

میتوانید در هر زمان نظر خود را تغییر دهید و درخواست شکایت خود را پس گرفته و به جای ان تصمیم بگیرید که به خانه برمیگردید. سپس میتوانید از اداره مهاجرت برای بازگشت کمک بدست بیآورید.

بازگشت

صرف نظر ازینکه والدینتان به تصمیم درخواست شکایت میکنند یا نه، شما باید امادگی بازگشت را داشته باشید. والدین شما ممکن است در چندین جلسه با اداره مهاجرت سوئد بیایند تا در مورد کارهایی که برای بازگشت شما انجام شود، صحبت کنند. اگر شما و والدینتان بخواهند شما نیز میتوانید با انها در جلسات همراهی کنید.

والدین شما در قبال خارج شدن شما از سوئد در مدت زمان ذکر شده در تصمیم، مسئول هستند. اگر در این مدت سفر نکنید، سپس خطر این پیدا میشود که بالای شما ممانعت بازگشت به این کشور وضع گردد. این بدین معنی است که شما نمیتوانید برای یک مدت خاص به اروپا یا سوئد پس برگردید.

اگر والدین شما این تصمیم را بپذیرند و با اداره مهاجرت سوئد همکاری کنند، سپس ممکن است که اداره مهاجرت با فامیلتان در راستهٔ بطور مثال خریدن تکت و امور عملی سفر، کمک کند. تا وقت و زمان فرا رسیدن سفر تان از طرف اداره مهاجرت با شما نیزکمک مالی و مسکونی صورت میگیرید.

اگر شما تصمیم را رعایت نکنید

اداره مهاجرت سوئد تنها در صورتی میتواند به شما کمک کند که والدینتان در بابت سفر به کشورشان موافقت کنند. اگر شما به ان عده جلساتیکه اداره مهاجرت شما را به ان فرامیخواند، نیایید، یا اگر نشان دهید که قصد همکاری را با ادارهٔ مذکوره ندارید، سپس اداره مهاجرت قضیه شما را به پولیس تحویل میدهد.

اگر قضیه ای شما به پولیس تحویل داده شود، پس این پولیس است که باید اطمینان حاصل کند که شما مطابق با تصمیم اداره مهاجرت و محکمهٔ ادارهٔ مهاجرت قرار دارید، یعنی باید سوئد را ترک کنید.

رویدادهای جدید پس از رد شدن

گاهی اوقات ممکن است پس از تصمیم گیری اتفاقی بیفتد که به این معنی باشد که شما نباید سوئد را ترک کنید. بطور مثال اتفاق بیفتد که یکی از اعضای فامیل قبل از سفر بسیار مریض گردد یا دلایل جدیدی برای پناهندگی یا شواهد جدیدی برای دلایل پناهندگی شما آشکار شود که اداره مهاجرت سوئد در زمان تصمیم گیری از ان خبر نداشته باشد. اگر چنین یک حالت برخورد، پس والدین شما باید به اداره مهاجرت نامه بنویسند و به آنها توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است. سپس اداره مهاجرت تصمیم میگیرد که آیا دلایل جدید برای جلوگیری از اخراج کافی است یا خیر.

گاهی اوقات ممکن اخراج را به طور موقت متوقف کرد تا اداره مهاجرت وقت داشته باشد که حادثهٔ جدید را بررسی کند. توقف موقت را مهار میگویند.

در مدت زمان انتظار سفر به خانه

شما حق دارید تا زمانیکه در سوئد هستید به مکتب بروید و مراقبت های طبی دریافت کنید، حتی اگر اداره مهاجرت پروندهٔ شما را به پولیس هم تحویل داده باشد.

وقتی سوئد را ترک میکنید، بهتر است این مدارک ذیل را با خود ببرید

 • سند اینکه شما به مکتب رفته اید
 • اطلاعنامهٔ احتمالی مکتب
 • سند واکسیناسیون
 • آدرس پوستی، ایمیل، شمارهٔ تلیفون اشخاصیکه میخواهید در اینده با انها در تماس باشید.

حقوق شما

شما در سوئد تابه 18 سالگی طفل شمرده میشوید. اطفال پناهجو مانند همه اطفال در سوئد حقوق دارند.

این به این معنی است که مثلاً شما حق دارید در امنیت زندگی کنید، به مکتب بروید و اوقات فراغت داشته باشید. شما حق مراقبت طبی و دندان را در وقت ضرورت دارید. شما حاکم وجود خود هستید و هیچکس بدون شما در رابطه به ارتباط جنسی و ازدواج تان شما را مجبور کرده نمیتواند. هیچکس حق ندارد شما را لت کند و یا به شما اخطار دهد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق اطفال، به اصطلاح کنوانسیون اطفال، قانون در سوئد است، بیان میکند که همه اطفال چه حقوقی باید داشته باشند. برخی از مهمترین قوانین کنوانسیون حقوق کودک این است که

 • همه اطفال حق زندگی و رشد را دارند
 • بهترین منافع طفل باید همیشه مهم باشد
 • طفل حق دارند آنچه را که فکر می کنند بیان کنند
 • همه اطفال یک گونه حقوق دارند.

هر گاه ان عده بزرگسالانیکه مسئولیت شما را بر عهده دارند و در رابطه به شما ان نوع تصمیماتی میگیرند که بالای شما تأثیر میگذارد، این بزرگسالان باید به آنچه شما میخواهید گوش دهند و هر انچه برای شما بهترین است، باید فکر کنند. شما حق دارید آنچه را که فکر میکنید بگویید و به شما گوش داده شود، اما این به این معنی نیست که همیشه مطابق میل شما پیش میرود.

مقامات و افرادیکه با ایشان ملاقات می کنید

شما بزرگسالان مختلفی را ملاقات خواهید کرد که مسئول امور مختلفی شما هستند که بالای شما و فامیل تان تأثیر می گذارد.

ادارهٔ مهاجرت

اداره مهاجرت مسٔول این میباشد که در قضیه پناهندگی شما تصمیم گیرد یعنی اینکه آیا شما و فامیل تان اجازه اقامت در سوئد را دارید یا خیر. اگر کدام جای سکونت ندارید، پس در مدت زمانیکه منتظر تصمیم ادارهٔ مهاجرت هستید، به شما یک مسکن موقت داده میشود که اداره مهاجرت مسئول آن میباشد. اگر شما با خود پول ندارید، سپس میتوانید از اداره مهاجرت کمک بگیرید تا والدینتان بتوانند غذا و لباس بخرند.

شما چندین بار با همراه والدین خود به ادارهٔ مهاجرت مراجعه خواهید کرد و با افراد مختلفی که در آنجا کار میکنند ملاقات خواهید کرد.

کمون

مسٔولیت کمون اینست زمانیکه والدین در وظیفه باشند شما به مکتب بروید و اطفال خورد به کودکستان بروند. در مکتب بزرگسالان زیادی کار میکنند که شما در صورت پرسش در رابطه به سوئد، سوال کنید.

در کمون یک بخش بنام ادارهٔ خدمات اجتماعی میباشد. ادارهٔ خدمات اجتماعی با ان عده اطفال کمک میکند که احساس امنیت نداشته باشند و یا اینکه کدام بزرگسالی نداشته باشند که مراقبت انها را انجام دهند.

ترجمان

برای اینکه شما، فامیل و کارمندان ادارهٔ مهاجرت حرف های یکدیگر را بفهمند، یک مترجم در جلسه حاضر میباشد تا هر انچیزی که در جلسه گفته میشود را ترجمه کند. این مترجم با هر دو زبان صحبت میکند یعنی زبان سوئد و زبانی که شما در ان صحبت میکنید. این مترجم یا در همان اتاقیکه شما موجود میباشید،‌ نشسته میباشد یا این مترجم از طریق تلیفون یا ارتباط ویدیوئی در جلسه حاضر میباشد. مترجم هر انچیزیکه در اتاق گفته میشود، ‌ترجمه میکند، و هیچ چیز بیشتر از ان نمیگوید.

این مهم است که شما و ترجمان سخنان یکدیگر را درک کنید و اینکه شما جرئت گفتن هر چیز را داشته باشید زمانیکه ترجمان حاضر باشد. اگر شما سخنان ترجمان را درک نمی کنید پس باید بگوئید. اگر شما و ترجمان خویشاوند باشید و یا هم از کدام طریق دیگری همدیگر را بشناسید پس باید اینرا هم ارائه کنید. اگر شما به یک ترجمان مرد و یا هم زن نیاز دارید باید پیش از پیش درین رابطه به ادارهٔ مذکوره احوال دهید.

در صورت ملاقات مهم با ادارات، شما حق دارید که ترجمان داشته باشید. این در صورتی میباشد بطور مثال اگر شما با ادارهٔ مهاجرت جلسه داشته باشید یا در کمون جلسه داشته باشید یا اینکه شما به داکتر میروید و اینکه والدین شما میخواهند با داکتر صحبت کنند. بطور عموم اطفال نسبت به بزرگسالان زبان سوئدی را زودتر یاد میگیریند، اما شما هرگز نمیتوانید که برای والدینتان ترجمان باشید. این مسٔولیت شما نیست که حرفهای بزرگان را ترجمه کنید.

وکیل عمومی

وکیل عمومی شخصی میباشد که قوانین سوئد را میداند و با شما و فامیلتان در رابطه به درخواست پناهندگی کمک میکند. این مسٔولیت ادارهٔ مهاجرت میباشد که تعیین کند که وکیل شما کی خواهد بود، اما این وکیل عمومی برای ادارهٔ مهاجرت کار نمیکند. اگر ادارهٔ مهاجرت تصمیم گرفت که به شما یک وکیل عمومی داده میشود، پس شما مسٔولیت پرداخت پول انرا بدوش ندارید. اگر والدین شما شخص خاصی را به عنوان وکیل عمومی میخواهند، میتوانند درین رابطه به اداره مهاجرت سوئد اطلاع دهند.

مسٔولیت رازداری

همه کارمندان ادارهٔ مهاجرت مسٔول هستند که رازدار باشند. این بدین معنی است که انها نمیتوانند که در رابطه به شما و فامیل تان به کسی دیگر بگوید. این فقط والدین شما و انهایکه بالای درخواستی شما کار میکنند حق دارند که از سخنان شما باخبر باشند.

ترجمان و وکیل عمومی نیز مسٔولیت رازداری دارند طوریکه کارمندان ادارهٔ خدمات اجتماعی، کارمندان مراقبت طبی و کارمندان مکتب مسٔولیت رازداری دارند.

همه ان عده اشخاصیکه مسٔولیت رازداری دارند، فقط در انصورت رازداری را در مقابل بزرگسالان مسٔول شما از بین برده میتوانند که احساس کرده باشند که شما از کدام طرف تحت خطر قرار دارید.

والدین شما مسٔولیت رازداری را ندارند چون انها مسٔول هستند که در رابطه به شما با کدام بزرگسال دیگر صحبت کند.

مسکن

اگر شما خویشاوندان یا دوستان دارید که میخواهید با انها زندگی کنید،‌ پس میتوانید که با انها زندگی سپری کنید. درینصورت والدین شما باید احوال دهد که شما در کجا قرار دارید، تا ما بتوانیم به شما نامه ارسال کنیم.

اگر جایی برای زندگی ندارید، سپس میتوانید در یکی از بخش های بودوباش مؤقت اداره مهاجرت زندگی کنید. این مسکن ممکن است که یک خانه بزرگ باشد که در ان چندین پناهندگان دیگری هم زندگی کنند و یا یک اپارتمان عادی در یک منطقهٔ رهایشی باشد. به هر صورت در هر جای که زندگی میکنید شما یکجا با فامیلتان میباشید.

اگر شما در رابطه به مسکن کمک ادارهٔ مهاجرت را خواهان هستید، در انصورت شما حق انتخاب مسکن را ندارید. ادارهٔ مهاجرت درانجا به شما جای بودوباش تهیه میکند در جایکه امکان باشد، و شما را در مدت زمان انتظار به تصمیم ادارهٔ مهاجرت مجبور به کوچ کردن به یک ساحهٔ دیگری هم کرده میتواند.

اگر ادارهٔ مهاجرت اجازه اقامت را به شما داد سپس ممکن است در رابطه دریافت نمودن مسکن با شما کمک صورت گیرد.

سلامتی

شما مانند همه اطفال در سوئد حق دریافت مراقبت های صحی و مراقبت دندان را دارا میباشید. مراقبت صحی و دندان برای اطفال رایگان میباشد. اگر یکی از اعضای فامیل تان به داکتر یا داکتر دندان برود پس باید درانجا کارت LMA‌ خود را نشان دهد.

هر شخصیکه در سوئد درخواست پناهندگی میدهد به یک معاینهٔ صحی دعوت میگردد. معاینهٔ صحی برای این است که در صورت ضرورت به مراقبت، کمک اولیه دریافت کنید و در رابطه به نحوه عملکرد مراقبت صحی در سوئد معلومات دریافت کنید. اگر کدام سوال یا اشکال دارید پس پرسان کنید و در رابطه به بیان کردن احساس تان، حراس نداشته باشید. کارمندان مراقبت صحی مسٔول رازداری میباشند و معاینه صحی جریان درخواست پناهندگی شما را متأثر نمیکند.

معاینهٔ نظر

اگر شما به عینک ضرورت دارید، شما میتوانید درخواستی کمک مالی بلاعوض خاص(särskilt bidrag) را به اداره مهاجرت بکنید و بعد از آن وقت نزد عینک ساز را رزرو نمائید.

مراقبت دندان

شما حق دارید که هم مراقبت دندان پیشگیرانه و هم ان تداوی را که داکتر دندان ارزیابی نموده است، انجام دهید. مراقبت دندان برای همه اطفال در سوئد رایگان میباشد.

خشونت و سوء استفاده جنسی

بسیاری از پناهجویان در کشور خود یا در هنگام فرار به سوئد مورد خشونت یا آزار جنسی قرار گرفته اند. شما ممکن از نظر جسمی و روانی از چنین تجربات احساس بدی داشته باشید، اما درین رابطه کمکی وجود دارد. شما بطور مثال در وقت معاینهٔ صحی با کارمندان مراقبت صحی، با بخش پذیرش جوانان یا با پرستار یا مشاور مکتب صحبت کرده میتوانید. انها در رابطه به اخذ مراقبت درست با شما کمک کرده میتوانند.

هر گونه خشونت و آزار جنسی در سوئد غیرقانونی است. کسیکه به شما اسیب رسانده است در قضیه همیشه همان شخص مسٔول میباشد و شما هرگز باید برای قربانی خشونت یا سوء استفاده جنسی مجازات نشوید. صرف نظر ازینکه شما با همدیگر چه ارتباطی دارید بطور مثال تجاوز جنسی در ازدواج یا اینکه والدین اطفال خود را لت میکنند. هنگامیکه یک بزرگسال با طفل زیر 15 سال رابطه جنسی برقرار میکند، تجاوز جنسی محسوب میشود. در سوئد نیز ازدواج اجباری یا فریب دادن کسی برای ازدواج غیرقانونی است و اطفال زیر 18 سال اجازه ازدواج را ندارند.

اگر قربانی خشونت یا آزار جنسی هستید یا از ازدواج می ترسید سپس از طریق این شماره تلیفون 114 14 با پولیس در تماس شوید. اگر در معرض خطر فوری قرار دارید، با پولیس عاجل از طریق 112 در تماس شوید.

ختنه زنان

ختنه زن یا به قول برخی ختنه کردن زنان زمانی است که نوک یک حصه مهبل دختری را بریده یا بدوزی یا به طریق دیگری به آن آسیب بزنند.

ختنهٔ زنان در سوئد کاملاً ممنوع است و به عنوان یک جرم جدی تلقی میشود. هر ان فردیکه در معرض ختنه قرار گرفته باشد، ممکن است مشکلات جسمی و روانی را تجربه کند. اگر کسی این کار را با شما انجام داده است و شما به دلیل آن مشکل دارید، سپس میتوانید از سیستم مراقبت های صحی کمک بگیرید. با پرستان مکتب، بخش پذیرش نوجوانان یا با مرکز صحی خود صحبت کنید.

بیماری های جنسی

شما حق دارید بدانید که چگونه از خود در برابر بیماری های جنسی محافظت کنید و چگونه از آلوده کردن دیگران جلوگیری کنید. نمونه هایی از بیماری های مقاربتی عبارتند از کلامیدیا، هپاتیت، گنوری و HIV میباشد. اگر شما میدانید که به این چنین بیماری مبتلا هستید، باید هنگام انجام معاینات صحی به آن بگوئید تا بتوانید تحت تداوی قرار بگیرید و از ابتلای شخص دیگری جلوگیری کنید. اگر شما مطمئن نیستید که آیا شما مریض شده اید پس کارمندان مرکز صحی از شما معاینات میگیرند.

دوای ضد بارداری و مراقبت های زایمان

مراقبت های زایمانی برای مهاجرین در سوئد رایگان میباشد. دختر و پسر هر دو حق دارند که در رابطه به این معلومات حاصل کنند که چگونه خود و دیگران را از بارداری محافظت کنند. اگر شما به عنوان یک دختر باردار شوید و نخواهید که بچه دار شوید، سپس حق دارید با سقط جنین انرا از بین ببرید.

مشکل روانی

این یک عمل عادی است که در مدت زمان انتظار درخواست پناهندگی و نسبت به انچه که در اینده رخ میدهد احساس نگرانی کنید. برخی نیز ممکن است احساس بدی داشته باشند، زیرا چیزهای ناخوشایندی را تجربه کرده اند یا اینکه پشت فامیل شان دلتنگ باشند. مثال احساس بیماری روانی ممکن این باشد که شخص احساس اضطراب، مشکل در خوابیدن یا احساس غمگینی و افسردگی کند.

شما میتوانید درین رابطه از کارمندان مرکز صحی کمک بدست بیآورید. شما نیز میتوانید با مشاور یا پرستان مکتب تان صحبت کنید.

معلولیت

معلومات اینرا گویند که شما یک اسیب داشته باشید یا دارای یک بیماری باشید که نمیتوانید خود را حرکت دهید، بشنوید، صحبت کنید یا درک کنید. اگر شما کدام نوع معلولیت دارید پس شما حق دارید که با شما در رابطه به امور روزمره مکتب یا در صحبت کردن با ادارهٔ مهاجرت کمک عملی صورت گیرد. اینکه شما معلولیت دارید درخواست پناهندگی شما را متأثر نمیکند. شما میتوانید در معاینات صحی خود در رابطه به معلولیت که دارید یا اینکه شما گمان میکنید، صحبت کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد سلامتی

در www.1177.se/other-languagesExternal link, opens in new window. اطلاعاتی به چندین زبان در مورد بیماری های مختلف و نحوه عملکرد سیستم مراقبت های بهداشتی در سوئد وجود دارد. همچنین میتوانید با شماره تلیفون 1177 با سروس معلوماتی مراقبت صحی در تماس شوید، سپس میتوانید با پرستاری صحبت کنید که میتواند به سؤالات پاسخ دهد و به شما توصیه کند که برای دریافت مراقبت مناسب به کجا مراجعه کنید.

در www.youmo.se/sprakvalsida. معلوماتی در رابطه به سلامتی، روابط، رابطه جنسی و موارد دیگر به چندین زبان برای جوانان وجود دارد.

در www.rfsu.se/upos. فیم‌ های کوتاه معلوماتی برای کسانی که میخواهند درباره بدن، تمایلات جنسی و سلامتی بیشتر بدانند وجود دارد. این فلم ها به زبان های مختلف در دسترس هستند. در اینجا میتوانید در رابطه به پیشگیری از بارداری، زایمان و بارداری و موارد دیگر بیشتر دریافت کنید.

شمارهٔ آزادی زنان برای ان عده زنانیکه در معرض تهدید و خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی قرار گرفته اند، مشاوره و حمایت میکند. با شماره 020 50 50 50 تماس بگیرید. آنها ظرف چند دقیقه یک مترجم ترتیب خواهند داد. همچنین میتوانید در kvinnofridslinjen.se (به انگلیسی). بیشتر بخوانید. اطلاعات به چندین زبان موجود است.

اگر میخواهید جنایتی را گزارش کنید، مثلاً کسی شما را زده یا در معرض سوء استفاده جنسی قرار داده است، با پولیس از طریق 114 14 در تماس شوید. همچنین در صورت ترس از ازدواج یا ختنه شدن میتوانید با پولیس تماس بگیرید. در صورت حالت عاجل با 112 تماس بگیرید.

مکتب

در سوئد مکتب رایگان است و همه اطفال باید مکتب بروند. شما هم مثل اطفال دیگر حق دارید که به مکتب بروید.

مکتب ابتدائیه

مکتب ابتدائیه ده سال میباشد و بطور عموم در سن شش سالگی آغاز میگردد. سال اول تحصیلی که انرا صنف امادگی میگویند، شامل بازی و خلاقیت زیادی برای آماده شدن برای مکتب آینده است. در مکتب ابتدائیه همه شاگردان تقریباً یک نوع مضامین میخوانند.

لیسه

لیسه تحصیل داوطلبانه میباشد، که در ان محصل میتواند رشته خود را انتخاب کند تا خود را به زندگی مسلکی اماده کند، یا اینکه خود را به پوهنتون یا مؤسسه تحصیلاتی اماده سازد. برای اینکه یک شاگرد در لیسه تحصیل را اغاز کند باید که تحصیل خود را در مکتب ابتدائیه به پایان رسانیده باشد.

به عنوان یک پناهجو، اگر قبل از رسیدن به 18 سالگی تحصیلات لیسه خود را آغاز کرده باشید، حق دارید تحصیلات لیسه خود را تکمیل کنید. اگر شما به یک کمون دیگر منتقل شوید پس این درانصورت هم صدق میکند.

اقتصاد

اگر فامیل شما از خود پولی ندارند، سپس شما حق دارید از اداره مهاجرت سوئد درخواست کمک مالی کنید. دو نوع حمایت مالی برای درخواست وجود دارد، کمک پولی روزمره و کمک پولی مخصوص.

کمک پولی روزمره

همه پناهجویانی که از خود پول ندارند میتوانند برای کمک پولی روزانه درخواست دهند. این کمک پولی روزانه برای غذا، لباس، بوت، شامپو، دوا و هر انچیزی که ما در وقت فراغت انجام میدهیم داده میشود. اینرا کمک پولی روزانه میگویند چون این پول برای مصارف همه روزه داده میشود، اما این پول ماه یکبار داده میشود. به والدین شما یک کارت داده میشود که پول به همان کار ارسال میگردد.

کمک پولی مخصوص

اگر نیاز به خریدن چیزی دارید که کمک پولی روزانه برای آن کافی نیست، میتوانید برای کمک پولی مخصوص درخواست دهید. بطور مثال این مصارف مخصوص برای عینک، لباس زمستانی یا کراچیکگ اطفال باشد. زمانیکه شما به کمک پولی مخصوص درخواست ارسال میکنید، مهم است که اینرا واضح کنید که این پول را برای چی میخواهید. این درخواست به بخش پذیرش داده میشود که بعداً انها تصمیم میگیریند که ایا این پول داده شود یا خیر. این هم ممکن است که پولی کمتر از تقاضا داده شود. اگر شما از تصمیم پول راضی نباشد میتوانید در رابطه به این شکایت ارسال نمائید.

حقوق شما به عنوان یک طفل در سوئد

اطفال پناهجو مانند همه اطفال در سوئد حقوق مساویانه دارند. به عنوان مثال، همه اطفال حق دارند به مکتب بروند، در مواقع نیاز از مراقبت برخوردار شوند، در امنیت زندگی کنند و نظر خود را بیان کنند. در اینجا میتوانید در مورد حقوق و قوانین خاصی که برای حمایت از اطفال وجود دارد، مطالعه کنید.

اطفال به ویژه آسیب پذیر هستند و نیاز به محافظت بیشتری دارند. حدود بین یک طفل و بزرگسال از کشور تا کشور متفاوت بوده میتواند. در سوئد شما تا 18 سالگی طفل شمرده میشوید.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق طفل، به اصطلاح کنوانسیون اطفال، قانون در سوئد است. کنوانسیون حقوق اطفال بیان میکند که همه اطفال باید از چه حقوقی برخوردار باشند. همچنین قوانین دیگری در سوئد برای حمایت از اطفال وجود دارد.

شما حق دارید از خشونت اجتناب کنید

همه اطفال حق رهایی از خشونت را دارند. هیچ بزرگسالی نمیتواند شما را بزند، لگد کند، مشت زند، موهای شما را بکشد یا شما را تهدید کند.

اگر در معرض خشونت هستید از طریق شماره 114 14 با پولیس تماس بگیرید. اگر در معرض خطر فوری هستید از طریق 112 با پولیس در تماس شوید.

ازدواج اطفال ممنوع است

تفاوت بین طفل و بزرگسال از کشور تا کشور فرق میکند. نیز قوانین ازدواج از کشور تا کشور تفاوت میکند.

یک طفل نمیتواند ازدواج کند

در سوئد شما تابه 18 سالگی طفل محسوب میشوید و نمی توانید قبل از این عمر ازدواج کنید.
دلیل اینست که گمان میرود که طفل نباید مسئولیت زندگی ازدواج را بدوش داشته باشند. ازدواج زودهنگام میتواند باعث شود که اطفال هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی احساس بدی داشته باشند، زیرا با این عمل ممکن است طفل از رشد فردی و داشتن زندگی ای که حق دارد، جلوگیری شود.

وقتی 18 ساله شوید، خودتان تصمیم میگیرید که آیا میخواهید ازدواج کنید و اگر میخواهید، پس با چی کسی میخواهید ازدواج کنید. هیچ کس نمی تواند کسی را مجبور به ازدواج کند یا فریب دهد. تلاش برای وادار کردن یا فریب دادن یک طفل برای سفر به کشور دیگری برای ازدواج غیرقانونی میباشد. این جرمی است که میتواند منجر به زندان شود. همچنین مجبور ساختن یک طفل برای زندگی در رابطه ای مشابه ازدواج غیرقانونی است. هنگامیکه یک بزرگسال با طفل زیر 15 سال رابطه جنسی برقرار میکند، تجاوز محسوب میشود.

اگر یک شخص زیر سن 18 است و متاهل است

اگر عمر یک جوره ازدواج شده در وقت ازدواج زیر 18 سال باشد، سپس این ازدواج در سوئد غیر قابل اعتبار محسوب میگردد.

اگر عمر شما زیر 18 سال باشد و بجای والدینتان با همسرتان درخواست پناهندگی بدهید، درینصورت طفل تنها وارد محسوب میشوید. سپس برای شما یک سرپرست مؤقت داده میشود که در راتباط با ادارات با شما کمک میکند.

شما میتوانید درینجا مراجعه نمائید

اگر سوال دارید یا به کمک نیاز دارید سپس میتوانید با یک معلم، مشاور یا با کسی دیگری در بخش مراقبت در تماس شوید. شما نیز میتوانید با ادارهٔ مهاجرت یا ادارهٔ خدمات اجتماعی مراجعه نمائید. اگر سرپرست مؤقت دارید میتوانید با او هم مراجعه نمائید.

اگر شما یا کسی دیگری با جبر ازدواج میشود سپس میتوانید از طریق این شماره 14 114 با پولیس در تماس شوید.

ختنه زنان ممنوع است

ختنه زن یا به قول برخی ختنه کردن زنان زمانی است که نوک یک حصه مهبل دختری را بریده یا بدوزی یا به طریق دیگری به آن آسیب بزنند. هیچ کس حق ندارد که با دختر این عمل را انجام دهد، حتی اگر این یک سنت در خانواده نیز باشد.

ختنهٔ زنان در سوئد کاملاً ممنوع است و به عنوان یک جرم جدی تلقی میشود. هرکسی که مورد ختنه قرار گرفته باشد مجازات نمی شود.

اگر میترسید که شما یا کسی دیگری که انرا میشناسید در معرض ختنه قرار میگیرید سپس از طریق این شماره 114 14 با پولیس در تماس شوید. همچنین میتوانید برای مشوره و پشتیبانی با خدمات زنان از طریق 020 50 50 50 این شماره در تماس شوید. خدمات زنان یک سروس ملی کمکی برای ان عدهٔ زنانی میباشد که در معرض تهدید یا خشونت قرار گرفته اند.

شما حق دارید از خشونت و ظلم ناشی بنام ناموس اجتناب کنید

در بعضی فامیلها و خویشاوندان مهم است که خانواده شهرت بد نداشته باشد. ممکن است که در فامیل قوانینی در مورد اینکه چه لباس هایی میتوانید بپوشید یا اینکه با چه کسانی باید معاشرت کنید، یا اجازه نباشد که با شخص دلخوایتان یکجا باشید یا ازدواج کنید یا اینکه برای وظیفه و تحصیل دلخوایتان جواز داشته باشید.

در معرض قرار دادن دختران و پسران

این قوانین برای دختران سختگیر‌تر است، اما برای پسران نیز قوانین وجود دارد. اگر چنین قوانین موجود باشد که در ان با شما رفتار بد صورت میگیرید یا مجازات میشوید، سپس به آن خشونت و ظلم مربوط به ناموس میگویند. بعضی ممکن مورد لت و کوب، تهدید قرار گیرند و یا به آنها چیزهای بدی خطاب شود. قرار دادن کسی در معرض آن ناقض کنوانسیون حقوق اطفال و قوانین سوئد است.

گاهی اوقات فرزندان مجبور میشوند خواهر و برادر خود را تحت نظارت گیرند، زیرا فامیل در رابطه به شایعات در مورد آنها نگران میباشند. اما همه مردم حق دارند هر طوریکه میخواهند زندگی کنند، صرف نظر ازینکه کدام دین دارید یا از کدام کلتور هستید و یا هم اینکه از کدام کشور هستید. همه اطفال حق دارند که زندگی خود را بگذرانند، و نباید دیگران را کنترول کند.

شما میتوانید درینجا مراجعه نمائید

اگر شما یا کسی را که میشناسید، در معرض آسیب قرار داشته باشند، میتوانید برای کمک با معلم مکتب خود، ادارهٔ خدمات اجتماعی در کمون خود یا با اداره مهاجرت سوئد مراجعه کنید. همچنین سازمان های مختلفی وجود دارند که میتوانند در مورد خشونت و ظلم مربوط به ناموس حمایت و اطلاعات ارائه دهند.

GAPF - سازمان ملی علیه خشونت ناموسی (به سویدنی)External link, opens in new window.: اگر خودتان یا شخص دیگری در معرض خشونت یا ظلم ناشی از ناموسی قرار گرفته اید، در اینجا می توانید از پشتیبانی برخوردار شوید. شما میتوانید از طریق این شماره 08 711 60 32 و یا هم به ما ایمیل یا زنگ بزنید. https://gapf.se

عشق کردن ازاد است (Kärleken är fri)(به سویدنی)External link, opens in new window.: اگر در مورد خشونت یا ظلم مربوط به ناموس، حقوق، عشق، ازدواج اجباری یا ختنه زنان سؤالی دارید، در اینجا میتوانید از طریق چت و ایمیل پشتیبانی دریافت کنید. https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri

Tris - حقوق دختران در جامعه (به سویدنی)External link, opens in new window.: در اینجا میتوانید در صورت احساس محدودیت توسط خانواده یا خویشاوندان خود، یا در صورت معرض تهدید یا خشونت زمانیکه میخواهید انتخاب خود را انجام دهید، میتوانید از حمایت برخوردار شوید. شماره 010 255 91 91 تماس بگیرید. https://www.tris.se/

همه انسانان ازرش برابری دارد

در سوئد قوانین زیادی وجود دارد که به این واقعیت میپردازد که همه افراد ارزشهای برابری دراند و از حقوق یکسانی برخوردار هستند. ما باید بدون توجه به اینکه چه کسی هستیم، چه شکلی هستیم، از کجا آمده ایم، به چه چیزی اعتقاد داریم، عاشق چه کسی میشویم و چگونه کار میکنیم، حقوق و فرصت های یکسانی در زندگی داشته باشیم.

قوانینی برای جلوگیری از تبعیض یا نقض حقوق شخصی وجود دارد. ما به عنوان یک انسان اجازه داریم هر طور که میخواهیم فکر کنیم، گمان کنیم و یا باور داشته باشیم، اما اجازه نداریم که هر کاری را انجام دهیم. در قانون اساسی آمده است که همه مردم حق دارند افکار، عقاید و احساسات خود را بیان کنند تا زمانیکه به دیگران توهین نکنند. همه ما باید به حق همنوعان خود در مورد هویت خود و انتخاب های زندگی خود احترام بگذاریم.

برابری

برابری به این معناست که برای دختر و پسر باید به یک اندازه ارزش قائل شوند و از فرصت های یکسان در زندگی برخوردار شوند. همچنین به این معناست که مردان و زنان بالغ باید از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار باشند. آنها باید از قدرت برابر برای تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی خود برخوردار باشند.

برابری به این معناست که برای دختر و پسر باید به یک اندازه ارزش قائل شوند و از فرصت های یکسان در زندگی برخوردار شوند. همچنین به این معناست که مردان و زنان بالغ باید از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار باشند. آنها باید از قدرت برابر برای تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی خود برخوردار باشند.

100 سال پیش در سوئد اینطور نبود. در آن زمان، زنان قدرت زیادی برای تصمیم گیری در مورد زندگی خود نداشتند. در ان زمان اکثراً مردان میبود که تحصیل و کار میکردند، در حالیکه زنان در خانه میماندند و از بچه ها مراقبت میکردند، پاکاری میکردند و لباس میشستند. از آن زمان بسیاری چیز ها تغییر کرده است.

امروز در اکثره فامیل های سوئدی هر دو والدین به وظیفه میروند یا تحصیل میکنند و فرزندان در طول روز در کودکستان، مکتب یا مراکز اوقات فراغت میباشند. هر دو والدین در خانه اغلب در پاکاری، شستن، خرید، آشپزی و مراقبت از فرزندان با هم به یکدیگر کمک میکنند.

برای اینکه جامعه تا حد امکان عادلانه باشد و به زنان و مردان قدرت یکسانی برای تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی خود داشته باشند، پارلمان سوئد درین رابطه برنامه های مختلفی برای برابری تصمیم گرفته است.

این برنامه عبارتند از

 • زن و مرد باید فرصت یکسانی برای استقلال مالی داشته باشند تا کسی مجبور نباشد از نظر مالی به یکددیگری وابسته باشد
 • پسران و دختران باید دسترسی یکسانی به آموزش داشته باشند و حق انتخاب رشته مورد نظر برای تحصیل را داشته باشند
 • مردان و زنان باید حق یکسانی برای تصمیم گیری در مورد بدن خود داشته باشند و خشونت مردان علیه زنان باید پایان یابد
 • کارهایی که در خانه انجام می شود باید به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم شود. همچنین به این معنی است که خواهران و برادران یک خانواده باید به همان شیوه در کارهایی که باید انجام شوند کمک کنند.

هویت جنسی و گرایش جنسی

در سوئد هر کسی حق دارد هویت و گرایش جنسی خود را داشته باشد. هویت جنسی به این بستگی دارد که شما چه جنسیتی دارید، صرف نظر از اینکه دیگران از شما چه توقع دارند. گرایش جنسی به این بستگی دارد که شما به کدام جنسیت علاقه دارید و عاشق آن هستید. شما حق دارید هر کسی را که می خواهید دوست داشته باشید و با او باشید، صرف نظر از اینکه آن شخص از هم جنس شما باشد یا جنسیت متفاوت.

اگر نمی خواهید، لازم نیست به دیگران بگویید گرایش جنسی یا هویت جنسی شما چیست. هیچ گرایش جنسی یا هویت جنسیتی وجود ندارد که قانون را زیر پا بگذارد، اما رفتار ناعادلانه یا بد با فردی، بطور مثال در مکتب یا سازمان، به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسی آن شخص، غیرقانونی است.

شما میتوانید اینجا مراجعه نمائید

چندین سازمان مختلف و پذیرش جوانان وجود دارد که اگر میخواهید بیشتر بدانید یا نیاز به حمایت دارید، میتوانید به آنها مراجعه کنید.

RFSL (به انگلیسی) https://www.rfsl.se/en
شما میتوانید از طریق این سازمان با دیگر افراد LGBTQI ارتباط برقرار کنید، در فعالیت ها شرکت کنید و حمایت دریافت کنید. آنها همچنین یک شبکه برای افرادی که تازه وارد سوئد شده اند، RFSL Newcomers. دارند.

https://www.rfsl.se/en/organisation/asylum-and-migration/newcomers-contacts

UMO- در رابطه به سیکس- سلامتی و ارتباط.
UMO یک وب سایت برای همه افرادیکه عمریشان بین 13 تا 25 سال است، بوده، که در آن میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی و موارد دیگر بخوانید.

https://www.youmo.se/sprakvalsida/

نژاد پرستی

نژادپرستی یک مفروضهٔ است که مردم را میتوان به گروه های مختلف تقسیم کرد و افرادیکه به گروه های خاصی تعلق دارند ارزش کمتری قائل شود. بطور مثال ممکن است که افراد را بربنیاد رنگ پوست، کلتور یا مذهب جدا کنند.

در سوئد قوانینی برای محافظت از مردم در برابر قرار گرفتن در معرض نژادپرستی وجود دارد. بطور مثال محرومیت از وظیفه یا مسکن به دلیل نام یا اصل شخص ممنوع است. همچنین پوشیدن جواهرات یا لباس های دارای صلیب شکسته، متن ها یا سایر نمادهای نژادپرستانه یا توهین آمیز علیه یک گروه مخصوص، ممنوع است. همچنین انتشار اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک گروه یا شخص به دلیل مثلاً رنگ پوست یا مذهبشان کم ارزش هستند، مجاز نیست.

گاهی اوقات هنگامیکه با شما رفتار بد صورت میگیرید، تشخیص اینکه آیا چیزی که در معرض آن قرار گرفته اید غیرقانونی است یا خیر، دشوار است. با کسی که بالایش اعتماد دارید در رابطه به اتفاق افتاده صحبت کنید، مانند یک معلم یا شخص دیگری که بالایش با اعتبار هستید.

برای شما که بزرگسال مهمی برای طفلیکه درخواست پناهندگی داده است

فرار از خانه و دادن درخواست پناهندگی در یک کشور دیگر میتواند تجربهٔ وحشتناکی برای هر کسی باشد. به عنوان یک طفلیکه والدینشان با او نباشد میتواند بسیار استرس زا باشد.

ما بعضی اوقات گفته میتوانیم که پناهجویان و بطور مخصوص اطفال تنها وارد قوی میباشند. براینکه انها از یک سر دنیا به دیگر گوشهٔ دنیا برسند از هر نوع مشکلات تیر میشوند. اما حتی قویترین و سرسخت ‌ترین طفل نیز در اطراف خود به بزرگسالان مصٔون نیاز دارند تا فقط کودک باشند.

اطفال فراری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و زمانیکه والدین نباشند، یا اگر والدین خسته، گیج یا شاید آسیب دیده باشند، بزرگسالان مهم دیگری لازم هستند تا در یک موقعیت نامشخص امنیت و آرامش را به این اطفال ارائه دهند.

همه اطفال از هم متفاوت هستند و هر پناهجو داستان منحصر به فردی دارد. برخی از اطفال پناهجو مدت زیادی است که در حال فرار زندگی میکنند و ممکن است سالها خویشاوندان خود را ندیده باشند. برخی دیگر درین اواخر از والدین خود جدا شده اند. برخی با خویشاوندان خود تماس دارند، در حالیکه برخی دیگری نمیدانند که تلاش را از کجا شروع کنند. همه اطفال پناهجو دارای سوالات و نگرانی ها میباشند. برخی در مورد وضعیت خود میپرسند و درخواست کمک میکنند. دیگران تمام نگرانی های خود را در درون خود حمل میکنند و جرات نمیکنند بپرسند.

شما به عنوان یک بزرگسال، نقش مهمی ایفا میکنید. شما فردی هستید که میتوانید طفل پناهجو را در شرایطی که طفل در آن قرار دارد راهنمایی و حمایت کنید. میتوانید این صفحات را همراه با اطفال یکجا بخوانید. شما میتوانید یکجا با هم روند پناهندگی را تدریجاً سپری کنید.

یک بزرگسال مهم اینها بوده میتوانند

 • والدین
 • یک سرپرست دیگر
 • سرپرست مؤقت
 • خویشاوند
 • معلم
 • مشاور
 • یک شخص از یک سازمان داوطلبانه
 • یک کارمند ادارهٔ مهاجرت

معلومات بیشتر و حمایت

در اینجا نکاتی در مورد سازمان‌هایی که میتوانند از شما پشتیبانی کنند و نیز پیوندهایی که میتوانید در مورد سوئد بیشتر بدانید پیدا خواهید کرد.

Bris، مخفف حقوق اطفال در جامعه میباشد. این یک سازمانی است که برای حقوق اطفال فعالیت میکند. اگر میخواهید با یک بزرگسال صحبت کنید سپس میتوانید با Bris در تماس شوید.

شمارهٔ تلیفونی Bris برای نوجونان 116 16

www.bris.se/for-barn-och-unga (به سویدنی)

Rädda barnen یک انجمن است که برای حقوق اطفال کار میکند.
www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-unga (به سویدنی).

صلیب سرخ (Rädda barnen)
سازمانی است که برای محافظت و کمک به افرادی که به آن نیاز دارند کار میکند. صلیب سرخ میتواند به شما کمک کند تا خویشاوندان خود را پیدا کنید.
www.rodakorset.se/en/get-help (به انگلیسی).

Barnombudsmannen مرجعی است که تضمین میکند که سایر مقامات سوئدی از کنوانسیون حقوق اطفال پیروی میکنند. در اینجا میتوانید با حقوق خود بیشتر آشنا شوید.
www.barnombudsmannen.se/stod-och-verktyg/kunskap-om-barnkonventionen/mina-rattigheter-for-barn-och-unga (به سویدنی).

Youmo یک پذیرش جوانان در وب است. شما میتوانید درینجا در رابطه به سیکس، سلامتی و ارتباط به زبانهای مختلف بخوانید.
www.youmo.se.

RFSL برای حقوق همجنس گرایان، دوجنسه ها، تراجنسیتی ها، دگرباشان و افراد اینترسکس کار می کند. RFSL Newcomers با پناهجویان و تازه واردان کار می کند.
www.rfsl.se/en/medlem/asyl (به انگلیسی).

Kärleken är fri یک جایگاه چت حمایت است که برای ان عده جوانانی میباشد که در معرض خشونت و ستم ناشی از ناموس قرار دارند.
www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri (به سویدنی).

Kvinnofridslinjen برای شما که زن هستید و مورد تهدید و خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی قرار گرفته اید، مشاوره و حمایت میکند. شما همچنین میتوانید از طریق این شماره 020 50 50 50 تماس بگیرید. آنها در عرض چند دقیقه یک مترجم ترتیب میدهند.
kvinnofridslinjen.se/en (به انگلیسی).

Kollpåsoc.se یک وب سایت با اطلاعاتی در مورد حقوق و فرصت های شما برای حمایت از خدمات اجتماعی است.
kollpasoc.se/en (به انگلیسی).

Min rätt – Din roll هدف اینها اطفال تنها وارد، سرپرست مؤقت و ادارات دیگری میباشد که همگی نقش های متفاوتی برای کمک به شما دارند. در اینجا میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد نقش های مختلف و حقوقی که دارید به دست آورید.
rfs.se/om-rfs/projekt/min-ratt-din-roll (به سویدنی).

فلمها بنام اکنون چه خواهد شد؟ برای ان عده اطفال میباشند که بشکل تنها وارد سوئد گردیده اند و در یک مسکن و یا با یک فامیل زندگی میکند. درین فلم به شما نشان داده میشود که در سوئد با شما در وقت های اول چه خواهد رخ داد، شما با کدام اشخاص دیدن خواهید کرد و روند پناهندگی شما چگونه پیش خواهد رفت. شما میتوانید این فلم مذکوره را خودیتان و یا هم با کدام بزرگسال یکجا تماشا کنید. این فلمها به زبانهای مختلف وجود دارد.

إبحث عن "Socialstyrelsen vad händer nu" (المجلس الوطني للصحة والرعاية، ماذا يحدث الآن؟) على Youtube.

Information Sverige یک جایگاه معلومات برای ان عده اشخاصی میباشد که تازه وارد سوئد گریده اند. شما میتوانید درینجا در رابطه به اینکه جامعه سوئد به چه شیوهٔ پیش میرود حاصل کنید، بطور مثال معلومات در مورد مسکن، تحصیل یا مراقبت طبی.
www.informationsverige.se/prs.

Lära svenska یک صفحهٔ از Information Sverige بوده که چگونه میتوانید به تنهائی سوئدی یاد گیرد.
www.informationsverige.se/prs/jag-ar-asylsokande/lara-svenska.htmlExternal link, opens in new window.

ماذا تعني هذه الكلمات؟

Alternativt skyddsbehövande – محتاج إلى حماية بديلة هو الشخص الذي تقدم بطلب للحصول على الّلجوء في السويد وحصل على صفة المحتاج إلى حماية بديلة. عندئذٍ يحصل عادة على تصريح إقامة لمدة 13 شهرًا.

Asyl – لجوء يعني الملاذ. عندما يتقدّم شخص ما بطلب لجوء، فإنه يطلب الحماية في بلد آخر غير موطنه الأصلي.

Asylprocess – عملية الّلجوء هي المراحل المختلفة التي يمر بها طالب الّلجوء - من تقديم الطلب إلى القرار.

Asylsökande – طالب الّلجوء هو شخص قدم إلى السويد وتقدّم بطلب لجوء، لكنه لم يتلقَّ بعد إجابة نهائية على طلبه.

Asylutredning – تحقيق الّلجوء هو مقابلة حيث عليك أن تخبرنا لماذا تريد الحماية في السويد.

Avslag på asylansökan – رفض طلب الّلجوء يعني أن شخصاً ما حصل على لا بخصوص طلب الّلجوء.

Barn – أطفال هم جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

Beslut i asylärende – قرار في قضية الّلجوء هو عندما تقرر مصلحة الهجرة ما إذا كان طالب الّلجوء يمكنه البقاء في السويد أم لا.

Dagersättning – بدل يومي هو إعانة مالية من مصلحة الهجرة يمكن لطالب الّلجوء التقدّم للحصول عليها إذا لم يكن لديه نقود خاصة به.

Dom – حكم يمكن الطعن بمعظم قرارات مصلحة الهجرة أمام المحكمة. عندما تتّخذ المحكمة قرارًا، يطلق عليه إسم حكم.

Flykting – لاجئ هو الشخص الذي تقدّم بطلب للحصول على الّلجوء وحصل على صفة اللاجئ. هذا يعني أن المرء يستوفي متطلبات إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الّلاجئين، ما يسمى بإتفاقية جنيف. ثم يحصل عادة على تصريح إقامة لمدة 3 سنوات.

God man – وصي مؤتمن هو الشخص الذي يعتني بمصالح الأطفال طالبي الّلجوء عندما لا يستطيع والدوهم القيام بذلك. يمكن أن يكون الوصي رجلاً أو إمرأة.

Identitet – هوية تعني تعريفاً بمن هو الشخص. عندما تسأل مصلحة الهجرة عن هويتك، فإننا نعني إسمك، كم عمرك ومن أين أتيت.

Laga kraft – قوة قانونية تعني أنه لم يعد من الممكن الطعن بالقرار.

Migrationsverket – مصلحة الهجرة هي السلطة في السويد التي تنظر بطلبات الأشخاص الذين يطلبون الّلجوء. تنظر مصلحة الهجرة أيضًا بالطلبات المقدمة من الأشخاص الذين يرغبون في زيارة السويد أو الإنتقال إليها، أو الذين يرغبون في أن يصبحوا مواطنين سويديين.

Myndigheter – إدارات رسمية يجب عليها التأكد من أن المجتمع يعمل كما ينبغي وفقًا للقوانين التي يقرّرها مجلس النواب السويدي.

Offentligt biträde – وكيل قانوني عام هو شخص يعرف القوانين السويدية. سيساعدك الوكيل قانوني في طلب الّلجوء. الوكيل القانوني العام هو حقوقي أو محام ولا يعمل في مصلحة الهجرة السويدية.

Socialtjänsten – الخدمات الإجتماعية متوفرة في كل بلدية. إنهم يعملون بموجب قانون يسمى قانون الخدمات الاجتماعية (socialtjänstlagen). يتناول قانون الخدمات الإجتماعية الحق في العناية والرعاية الذي يتمتّع به كل فرد في البلدية. ينطوي على قواعد لكيفية مساعدة المجتمع لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة ولا يمكنهم الحصول عليها من أي شخص آخر.

Tystnadsplikt – واجب كتمان السر يعني أن الأشخاص الذين يعملون في مصلحة الهجرة السويدية، على سبيل المثال، لا يُسمح لهم بإخبار ما قلته لأي شخص ليس لديه الحق في معرفته.

Uppehållstillstånd – تصريح الإقامة يعني الموافقة على طلب الشخص للعيش في السويد.

Överklaga – الطعن يعني أن الشخص يكتب إلى إدارة رسمية أو محكمة أنه لا يوافق على ما قررته السلطة أو المحكمة. يريد الشخص من الإدارة الرسمية أو المحكمة تغيير القرار.

Last updated: