Kontakt­upp­gifter för kommuner – SEA Göte­borg

Det är enheten statlig ersättning för asylsökande (SEA) i Göteborg som tar hand om era ansökningar om statlig ersättning.

SEA har hand om ansökningar om statlig ersättning för

  • asylsökande (inklusive personer med uppehållstillstånd som bor i tillfälliga bostäder/eget boende)
  • tillståndssökande personer (gymnasiestuderande som väntar på uppehållstillstånd)
  • bevispersoner.

SEA har även hand om

  • frågor om information i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande
  • frågor om schabloniserade ersättningar som betalas ut utan ansökan för asylsökande ensamkommande barn.

Skicka er ansökan till oss

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA)
Box 1087
405 23 Göteborg

Ring oss

010‑485 37 42
Måndag–fredag 09.00–12.00

Om du behöver nå en handläggare utöver telefontiden går det bra att mejla till oss.

Mejla oss

goteborg-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet finnas med om du har fått ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta i mejlet.

Faxa oss

031‑795 53 30

Sidan senast uppdaterad: