برای کسانیکه بدون والدین یا کدام سرپرست دیگر درخواست پناهندگی میدهند

Till dig som söker asyl utan förälder eller annan vård­nads­ha­vare – dari

این معلومات برای کسانی میباشد که بدون والدین به سوئد امده و درخواست پناهندگی (تحفظ) داده باشد.

درینجا ما پروسهٔ پناهندگی را توضیح میدهیم، یعنی اینکه ادارهٔ مهاجرت در رابطه به این چگونه تصمیم میگیرد که کدام کسانی حق پناهندگی را دارا میباشند و در ضمن اینکه اطفال و نوجوانان پناهجویان از کدام حقوق برخوردار میباشید.

این معلومات میتواند هم توسط شما که به دنبال پناهندگی هستید و هم توسط سایر جوانانیکه میخواهند بیشتر در مورد پناهندگی و اینکه چگونه درخواست پناهندگی داده میشود و یا بزرگسالانی که میخواهند برای توضیح روند پناهندگی با اطفال و جوانان کمک کنند، استفاده شود.

معلومات را میتوانید به طرق مختلف مطالعه کنید. شما میتوانید که معلومات را از اول تا اخر بخوانید تا در رابطه به پروسهٔ پناهندگی بطور کلی اگاه شوید. یا میتوانید بخشی را بخوانید که در حال حاضر برای شما مهمتر باشد.

برای درخواست پناهندگی

در اولین جلسه با ادارهٔ مهاجرت شما به بسیار سوالات جواب میدهید، و در همین جلسه در رابطه به روند پناهندگی معلومات دریافت میکنید و در ضمن شما نیز میتوانید به والدین یا خویشاوندان تان زنگ زده و انها را در جریان بمانید که شما کجا و چطور هستید.

با کمک ترجمان شما بطور مثال جوابات نقاط ذیل را ارائه خواهید کرد

 • شما کی هستید
 • به کدام زبان صحبت میکنید
 • در رابطه به فامیل تان
 • در رابطه به احساس تان
 • در رابطه به اینکه شما چگونه به سوئد سفر کردید
 • در رابطه به اینکه چرا شما کشور خود را ترک کرده اید و اینکه شما چه گمان میکیند که با برگشتن تان با شما چي خواهد شد.
 • اگر شما خویشاوندان یا دوستان در سوئد دارید و میخواهید که با انها یکجا یا در نزدیکی انها زندگی کنید

اگر کدام نیاز مخصوص مانند معلولیت دارید، باید به ما بگویید. اگر معلولیت شما باعث میشود که صحبت کردن با اداره مهاجرت شما را دشوار میکند پس حق دارید که کمک بدست بیآورید.

کارمندان ادارهٔ مهاجرت این سوالات را به این دلیل از شما میکنند که معلومات شما را در سیستم داده خود ثبت کند، و درخواستی شما را برای مصاحبهٔ مرکزی اماده سازد. شما سوالات مشابهی را هم از ادارهٔ مهاجرت و هم از کمون دریافت میکنید. دلیل این عمل اینست که سیستم داده های هر دو ادارات از هم جدا است.

شما کی هستید

اداره مهاجرت میخواهد بداند شما کی هستید و از کجا آمده اید تا تصمیم درستی بگیرد. این مسئولیت شماست که اسم، سن و هویت تانرا ثابت کنید. بهترین راه برای نشان دادن هویت، ارائه پاسپورت یا شناسنامه میباشد.

بسیار مهم است که اداره مهاجرت سوئد بداند که شما چند ساله هستید، زیرا اطفال پناهجو حقوق متفاوتی نسبت به بزرگسالان پناهجو دارند.

عکس و اثر انگشت

از شما عکس و اثر انگشت تان گرفته میشود. اثر انگشت با فشار دادن انگشتان بر روی دستگاهی که اثر انگشت شما را میخواند، گرفته میشود. اگر عمر شما 14 سال یا یا بیشتر از ان است، سپس اداره مهاجرت بررسی میکند که آیا اثر انگشت شما در کدام کشور دیگری اروپائی هم ثبت است یا خیر. ان عده اطفالیکه عمریشان زیر 6 سال است، نیاز ندارند که اثر انگشت را بدهد.

اگر اثر انگشت شما نشان دهد که شما قبلاً در یک کشور دیگری درخواست پناهندگی داده اید و تحقیقات نشان دهد که در همان کشور تصمیم در رابطه به درخواست پناهندگی تان اخذ نموده اید پس اداره مهاجرت میتواند تصمیم بگیرد که شما باید پس به همان کشور برگردید.

اگر شما در کدام کشور دیگری اروپائي والدین، خواهر یا برادر و یا هم خویشاوند دارید پس اداره مهاجرت تصمیم گرفته میتواند که باید درخواست پناهندگی خود را در همان کشور اروپائي بررسی کنید. قبل ازینکه اداره مهاجرت درین رابطه تصمیم ارائه کند، به شما فرصت داده میشود که نظر خود را درین مورد به ما بگوئید. این قوانین را مقررات دوبلین می نامند.

بعد از جلسهٔ اول

زمانیکه ادارهٔ مهاجرت درخواست پناهندگی شما را راجستر کرد، سپس برای شما یک رسید داده میشود که در ان ثبت میباشد که درخواست پناهندگی را داده اید. بعد از چند هفته این رسید به یک کارت LMA مبدل میگردد که در ان ثبت میباشد که شما در سوئد پناه جوئیده اید و میتوانید تابه تصمیم در سوئد بمانید. کارت LMA مثل کارت هویت محسوب نمیگردد، این ثابت نمیکند که شما کی هستید بلکه فقط برای این است که شما در سوئد پناه جوئیده اید.

اداره‌ٔ مهاجرت با کمون در تماس میشود تا برای شما یک سرپرست مؤقت را تعیین نماید. اداره مهاجرت نیز یک وکیل عمومی را برای شما تعیین مینماید تا در درخواست پناهندگی با شما کمک کند.

در طی انتظار مصاحبه پناهندگی

قدم بعدی در روند پناهندگی این است که شما به مصاحبه پناهندگی طلب میگردید، این یک انترویو طولانی میباشد که شما در ان تمام دلایل پناهندگی تانرا بشکل مفصل ارائه مینمائید. اینکه بعد از انترویو تصمیم در چه مدت اعلان میگردد، از قضیه تا قضیه فرق میکند.

این مهم است که به هر ان مصاحبهٔ که شما طلب میشوید، باید حاضر شوید. اگر ما مصاحبه شما را از سر بگیریم پس این وقت بیشتر را دربر میگیرد تاکه به شما وقت جدید برای مصاحبه داده شود.

مصاحبه مرکزی پناهندگی

مصاحبه پناهندگی یک جلسهٔ میباشد که شما در آن میتوانید در رابطه به دلیل درخواستی پناهندگی تان در سوئد بیشتر ارائه کنید. ادارهٔ مهاجرت میخواهد جریان تجرباتی که بالای شما گذشته است بشنود و اینکه اگر شما به کشور تان پس برگردید پس چه خواهد شد.

درین مصاحبه مرکزی وکیل عمومی با شما حضور داشته میباشد. اگر شما بخواهید سرپرست مؤقت تان نیز میتواند با شما درین مصاحبه حضورد اشته باشد. یک کارمند اداره مهاجرت با شما مصاحبه انجام میدهد و هر انچیزی را که شما ارائه میکنید، بشکل یک پروتوکول نوشته میکند. بعضی اوقات در وقت مصاحبه دو کارمند وجود داشته میباشند، درحالیکه یکی پرسش و دیگری نوشته میکند. یک مترجم آنچه را که میگوئید ترجمه میکند تا یکدیگر را درک کنید. گاهی اوقات ترجمان بشکل حضوری و یا هم بشکل تلیفون یا ویدیوئی در جلسه اشتراک میکند.

چیزهایکه صحبت کردن در رابطه به ان دشوار باشد

مصاحبهٔ پناهندگی بین دو تا سه ساعت طول میکشد و از شما سوالاتی در مورد چیزهایی پرسیده میشود که ممکن است صحبت کردن در مورد آنها دشوار یا شرم آور باشد. مهم است که حقیقت را به اداره مهاجرت سوئد بگویید، حتی اگر مشکل هم باشد. اگر در جریان مصاحبه به وقفه نیاز دارید پس مهم است که انرا درخواست کنید.

هنگامی که اداره مهاجرت سوئد دلایل پناهندگی شما را بررسی میکند، مدیر قضیه باید سوالات را طبق عمر، بلوغ و سلامتی شما عیار سازد. اگر شما کدام سوال را درک نکنید پس باید ارائه دهید که نفهمیدید. این نیز مهم است که اگر سخنان ترجمان را درک نکنید پس باید بگوئید که شما انرا درک نمیکنید.

در مصاحبه از شما در رابطه به هویت، فامیل، اینکه در کشور تان بالای شما چه گذشته است، شما چگونه به سوئد سفر کرده اید، و اینکه اگر شما پس به کشور تان برگردید با شما چه خواهد رخ داد، سوالات صورت میگیرد. احتمالاً قبلاً هم این نوع سؤالات را شنیده باشید، اما اکنون این فرصت را خواهید داشت که خیلی بیشتر از صحبت های قبلی خود در اداره مهاجرت ارائه دهید. مدیر قضیه سؤالات بعدی را میپرسد و از شما میخواهد که جزئیات بیشتری برای درک واقعی داستان خود ارائه دهید. کوشش کنید تا جایی که میتوانید به تمام سوالات پاسخ دقیق دهید. اگر چندین بار با یک سوال مواجه شدید، به این معنی نیست که پاسخ شما اشتباه است، بلکه مدیر قضیه دران رابطه به معلومات بیشتری نیاز دارد.

اگر شما با خود کدام مدرکی دارید انرا باید با خود به مصاحبه بیاورید. این میتواند مدارک هویتی یا چیزهای دیگری باشد که نشان میدهد آنچه شما می گوئید درست است.

بعد از مصاحبهٔ مرکز

پس از مصاحبه، مدیر قضیه گزارش قضیهٔ شما را برای وکیل شما ارسال میکند و او با شما و سرپرست مؤقت آنرا بررسی میکند. اگر در قضیه شما کدام اشتباه شده باشد و اینکه مدیر قضیه یا ترجمان مقصد شما را درست درک نکرده باشد پس مهم است که وکیل شما اداره مهاجرت را در اولین فرصت در جریان بیاندازد، تا اشتباه درست شود، وگرنه اصلاح کردن ان در مواقع بعدی برای شما بسیار دشوار تمام میشود. اگر در مصاحبه مرکزی ارائه نمودن کدام چیزی مهم را فراموش کرده باشید پس میتوانید که انرا به وکیل خود ارائه دهید تا او انرا به اداره مهاجرت بیان کند.

تصمیم

ادارهٔ مهاجرت نظر به صحبت و ثبوت های را که پیش کرده اید و در ضمن نظر به وضعیت کشورتان دیده، در قضیه پناهندگی شما تصمیم قبولی و رد شما را میگیرد. سپس قضیه شما با قانونیکه میگوید به چه کسی پناه داده شود، مقایسه میگردد.

شما از طریق دعوت کردن خود تان و وصی(gode man) تان به ملاقات در اداره مهاجرت یا از طریق ارسال فیصله بوسیله پوسته به خانه تان، اطلاع حاصل میکنید که اداره مهاجرت در مورد درخواست پناهندگی تان یک فیصله صادر نموده است. حتی اگر شما فیصله را بوسیله پوسته بدست آورید، شما و وصی تان به یک ملاقات دعوت میشوید و در جریان ملاقات یک مامور اجرایوی(handläggare) در مورد فیصله و اینکه بعد از آن چه رخ میدهد، معلومات میدهد. فیصله پناهندگی به سویدنی نوشته شده است، اما یک مامور اجرایوی به کمک ترجمان برای تان توضیح میکند که این به چه معناست.

مدیر قضیه که در مورد تصمیم به شما توضیح میدهد ممکن است همان فردی نباشد که با شما مصاحبه کرده و در قضیهٔ شما تصمیم گرفته است. براینکه ادارهٔ مهاجرت باید بالای تصمیم خود مطمئن باشند به همین دلیل تصمیم گیرینده همیشه دو نفر میباشد. مدیر اداره مهاجرت از فکر خود تصمیم گرفته نمی توانند بلکه باید نظر به قانون پیش برود.

جواب بلی یا نخیر

اگر درخواست پناهندگی شما پذیرفته شود، اجازه اقامت دریافت خواهید کرد و حق اقامت در سوئد را خواهید داشت.

اگر درخواست پناهندگی شما منفی باشد، به آن رد درخواست شما گفته میشود.

چه کسی میتواند پناهندگی بگیرد؟

در قانون سوئد درج است که چی کسی میتواند در سوئد پناه گیرد. اداره مهاجرت اینرا بررسی میکند که آیا دلایل شما و خانواده تان برای دریافت پناهندگی کافی است یا خیر. در سوئد تمامی درخواست های پناهندگی به صورت جداگانه توسط اداره مهاجرت بررسی می شود. ادارهٔ مهاجرت باید به شما به علت پناهنده، جایگزین مستلزم حفاظت جانی یا به کدام علت دیگری جواز اقامت داده میتواند.

پناهنده

با توجه به کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد و قوانین سوئد، اگر به علت نقاط ذیل دلیلی برای ترس از آزار و اذیت دارید، پناهنده محسوب میشوید

 • نژاد
  – مثلاً رنگ پوست تان چیست
 • ملیت
  – برای مثال، ملیت، زبان یا گروه قومی شما
 • دین
  – به کدام خدا اعتقاد داری یا اصلا به هیچ خدایی اعتقاد نداری
 • عقیده سیاسی
  – برای مثال، دیدگاه شما در مورد نحوه اداره کشور خود
 • جنسیت
  – اگر دختر یا پسر هستید
 • گرایش جنسی
  – برای مثال اگر دختری هستید که عاشق دخترها می شود یا پسری هستید که عاشق پسرها می شود.
 • اینکه شما به یک گروه اجتماعی خاص تعلق دارید
  – گاهی اوقات میتوان اطفال را به عنوان یک گروه اجتماعی جداگانه محسوب کرد.

گاهی اینها کسانی میباشند که در یک کشور حکومت میکنند و مردم را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار میدهند تا مجبور به فرار شوند. اما ان عده کسانی نیز میتواند پناهندگی بجویند که بشکل انفرادی یا گروهی تحت ازار و اذیت قرار گرفته باشند، و ادارات همان کشور (بطور ثال اداره پولیس) نمیتواند یا نمیخواهند این قربانیان را تحفظ یا کمک کنند.

این کافی نیست که شما بخشی از این نوع آزار و اذیت بوده اید. بلکه باید خطر زیادی وجود داشته باشد که در صورت بازگشت دوباره در معرض آن قرار بگیرید. به همین دلیل مدیر قضیه در اداره مهاجرت از شما میپرسد که اگر مجبور به بازگشت به کشورتان شوید پس با شما چه اتفاقی میافتد.

اگر شما بحیث پناهجو قبول شوید پس جواز اقامت شما برای 3 سال میباشد.

جایگزین مستلزم حفاظت جانی

طبق قوانین سوئد گاهی اوقات ممکن در سوئد پناهندگی دریافت کنید، حتی اگر به روشی که در موارد بالا توضیح داده شد، پناهنده محسوب نشوید، اما باز هم از بازگشت به کشور خود حراس داشته باشید.

شما جایگزین مستلزم حفاظت جانی محسوب میگردید اگر مواجه به خطر شکنجه، مجازات اعدام، یا سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز در کشور خود، نیاز به حمایت داشته باشید. همچنین میتوانید به عنوان یک جایگزین مستلزم حفاظت جانی در صورتی که جنگ در کشورتان به حدی باشد که هر کسیکه در آنجا بماند در خطر کشته شدن باشد، اجازه اقامت دریافت کنید.

کسانیکه در زمرهٔ جایگزین مستلزم حفاظت جانی محسوب میگردد، جواز اقامت انها برای 13 ماه میباشد.

اجازه اقامت در موارد دیگر

یک پناهجو علاوه ازینکه شروط قانونی پناهجوه یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی را پوره کند، جواز اقامه بدست آورده میتواند. این بسیار غیر عادی است و شرایط خاصی را درکار است بطور مثال یک شخص بسیار زیاد مریض باشد یا حالات در کشور بسیار زیاد دشوار باشد.

اگر شما جواز اقامت را بدست بیآورید

جواز اقامت به این معنی است که شما در تصمیم درخواست پناهندگی خود جواب مثب (بلی) اخذ نموده باشید سپس شما میتوانید در سوئد بمانید. اگر شما اجازهٔ اقامت دریافت کرده اید، پس میتوانید با کارمندان در بخش پذیرش به یک جلسه حاضر شوید. کارمندان بخش به شما توضیح میدهند که تصمیم در قضیه شما چه است و اینکه چرا به شما اجازه اقامت داده شده است.

بعد از تصمیم

زمانیکه شما اجازه اقامت اخذ نمودید پس باید با سرپرست مؤقت تان به اداره مالیات عمومی رفته و خود را ثبت احوال نفوس کنید. این بدین معنی است که به شما شمارهٔ شناسائی با چهار شمارهٔ اخر داده میشود.

یک ماه بعد از جواز قبولی تان شما از سیستم ادارهٔ مهاجرت خارج میشوید. بعد از ان برای شما معاش پولی روزانه داده نمیشود و کارت بانکی شما نیز بیکار میشود. اگر ان پولی را که در بانک تان موجود است نیاز دارید باید که انرا قبل از اخراج از سیستم ادارهٔ مهاجرت بکشید. بعد از ان قضیه پناهجوی شما تمام میشود. کمون که شما در ان زندگی میکنید به طور کامل مسئولیت شما را بر عهده خواهد داشت. سکرتر ادارهٔ خدمات اجتماعی شما در مورد اتفاقات بعدی بیشتر به شما خواهد گفت.

مدت اعتبار جواز اقامت من چقدر است؟

اکثراً پناهجویان جواز اقامت محدود الوقت را اخذ مینمایند. این بدین معنی است که شما میتوانید در سوئد برای یک مدت معیین زندگی کنید، که مدت اعتبار ان 13 ماه یا 3 سال میباشد. زمانیکه جواز اقامت شما رو به اتما باشد، میتوانید برای تمدید ان درخواست دهید. اگر معلوم شود که شما به پناه نیاز دارید پس ممکن است که جواز شما برای دو یا سه سال تمدید گردد.

اگر سن شما بین 17 تا 24 سال است و در لیسه درس میخوانید پس درانصورت ممکن است که جواز اقامت تا حدی داده شود که دروس شما تکمیل شود.

جواز اقامت دایمي

اگر شما جواز سه ساله اقامت را اخذ نموده باشید، بعداً در وقت تمدید ان میتوانید به جواز اقامت دایمی نیز درخواست کنید. اگر عمر شما 15 سال و یا بیشتر از ان باشد پس شرط اخذ اقامه دایمی اینست که شما باید یک زندگی مسٔولانه داشته باشید. اگر شما مرتکب کدام جرم شده باشید پس ممکن است که درخواست جواز اقامت دایمی شما رد شود. اگر در وقت درخواست جواز اقامت دایمی عمر شما 18 سال یا بیشتر از ان باشد پس درین حالت مهم است که شما وظیفه داشته باشید و از نظر اقتصاد خود اتکأ باشید.

اگر شما شرایط جواز اقامت دایمی را پوره نمیکنید باز هم شما میتوانید در صورت نیاز پناه جواز خود را به یک مدت تمدید کنید.

اگر اداره مهاجرت درخواست شما را به علت براورده نساختن شروط نگهداری و شروط پوره نموده مصارف رد کند، میتوانید در مورد تصمیم شکایت کنید.

پیوند فامیلی

اگر شما جواز اقامت را اخذ نمائید پس والدین شما در بعضی موارد میتوانند که با شما در سوئد بپیوندند. مدیر قضیهٔ که به شما خبر اجازه اقامت تانرا ارائه میکند، میتواند در مورد نحوه انجام آن به شما معلومات بیشتر ارائه نماید.

اگر درخواست شما رد شد

جواب رد به این معنی است که شما در مورد درخواست پناهندگی خود جواب (نه) دریافت کرده اید. اگر شما جواب رد حاصل نموده اید پس دو انتخاب دارید: میتوانید تصمیم را بپذیرید و سوئد را ترک کنید یا به محکمهٔ مهاجرت شکایت کنید.

جواب رد

رد درخواست شما به این معنی است که اداره مهاجرت فکر میکند که شما دلایل کافی برای اعطای پناهندگی در سوئد را ندارید. شما و سرپرست تان به یک جلسه حاضر شده میتوانید که مدیر قضیه در ان توضیح میدهد که درخواست پناهندگی تان چرا جواب رد گرفته است.

قبول نمودن تصمیم

اگر شما تصمیم ادارهٔ مهاجرت را قبول میکنید پس شما بالای یک ورق نوشته میکنید و میگوئید که شما نمیخواهید شکایت کنید. زمانیکه شما تصمیم را قبول کردید سپس از طرف ادارهٔ مهاجرت با شما در رابطه به سفر به کشورتان کمک صورت میگیرد.

شکایت

اگر بالای تصمیم اداره مهاجرت موافق نیستید، میتوانید بالای این تصمیم اعتراض یعنی شکایت کنید. برای درخواست شکایت، شما و سرپرست مؤقتتان باید نامه ای به اداره مهاجرت سوئد بنویسید که در آن دلیل اشتباه بودن تصمیم را بگویید. وکیل عمومی شما میتواند با شما در نوشتن درخواست شکایت کمک کند. در تصمیم شما نوشته میباشد که باید تا کدام تاریخ شکایت تانرا ارسال کنید.

ادارهٔ مهاجرت شکایت شما را خوانده و بعداً قضاوت میکند که ایا تصمیم گرفته شده را تغییر دهد یا خیر. اگر ادارهٔ مهاجرت تصمیم بگیرد که برای تغییر تصمیم اولیه کدام علت مخصوص وجود ندارد، سپس شکایت ارسال شدهٔ شما را به محکمهٔ اداره مهاجرت ارسال میکند. محکمهٔ ادارهٔ مهاجرت قضیه شما را مرور میکند. اگر محکمهٔ اداره مهاجرت با شما اتفاق کند، پس انها تصمیم اولیه را تغییر داده و شما میتوانید جواز اقامت بدست بیآورید.

اگر محکمهٔ‌ ادارهٔ مهاجرت عرض شکایت شما را جواب رد دهد، این بدین معنی است که انها قضاوت میکنند که تصمیم اولیهٔ ادارهٔ مهاجرت درست بوده است. بعد از ان شما میتوانید به محکمهٔ استناف اداره مهاجرت شکایت کنید، اما این محکمه بعضی قضیه های مخصوص را که در ان غیر واضح باشد که قانون چگونه ترجمه شده است. اگر محکمهٔ‌ استناف ادارهٔ مهاجرت تصمیم گرفت که قضیهٔ شما را نمیگیرد پس این بدین معنی است که شما بعد ازین به کدام نهاد دیگر شکایت کرده نمیتوانید و تصمیم ادارهٔ مهاجرت ٬٬ شکل عملی٬٬ را از خود میکند.

شما هر وقتیکه بخواهید تصمیم خود را تغییر داده و شکایت خود را فسخ کرده میتوانید و بجای این تصمیم گرفته میتوانید که پس به کشور خود برگردید. درینصورت در رابطه به برگشت به کشورتان شما از ادارهٔ مهاجرت کمک هم بدست آورده میتوانید.


بازگشت

زمانیکه درخواست پناهندگی شما جواب رد گرفت سپس شما باید امادگی بازگشت به کشورتانرا بگیرید. اگر شما همکاری کنید پس اداره مهاجرت با شما در بازگشت تان کمک میکنید. ادارهٔ مهاجرت در رابطه به بازگشت تان شما را به چندین جلسات طلب میکند تا در ان در رابطه به نیازهای که شما برای بازگشت دارید،‌ با شما صحبت کند. تا زمانیکه شما با ادارهٔ مهاجرت همکاری کنید، اداره مهاجرت هم در مسیر بازگشت تان با شما کمک میکند. اگر شما درین راسته کمک نکنید سپس ممکن است که ادارهٔ مهاجرت قضیه شما را به پولیس تسلیم کند.

اگر عمر شما هنگام ترک سوئد زیر 18 سال باشد، سپس باید در کشور تان کسی باشد که شما به انها تسلیم شوید. این کس ممکن والدین، خویشاوندان یا کسی از ادارهٔ مراقبت اطفال باشد که شما به ان تسلیم شوید. یکی از پروسنل ادارهٔ مهاجرت با شما سفر میکند و اطمنان حاصل میکند که شما در میدان هوائی به کسی تسلیم شدید.

اگر والدین شما بدون کشور تان در یک کشور دیگری در امن بسر میبرند، سپس ادارهٔ مهاجرت کوشش میکند که شما به همان کشور روان کند تا با انها دوباره یکجا شوید.

ادارهٔ مهاجرت شما را کمک میکند

لازم نیست تصمیم برای ترک سوئد را دوست داشته باشید. اما اگر تصمیم را بپذیرید و موافقت کنید که خودتان به کشور بازگردید، اداره مهاجرت با شما در برنامه ریزی سفرتان کمک میکند. بطور مثال شما میتوانید در رابطه به گرفتن تکت، تنظیم نمودن پاسپورت ارتباط گرفتن با خویشاوندان در کشور، کمک بدست بیآورید.

شما میتوانید در بعضی موارد برای کمک مالی یا سایر اشکال حمایت درخواست دهید تا پس از بازگشت روند ورود مجدد در جامعه را برایتان آسانتر کند.

اگر شما تصمیم را رعایت نکنید

اداره مهاجرت تنها در صورتی میتواند با شما کمک کند که سفر خود را آماده کرده و خودتان موافقت نشان دهید که سوئد را ترک میکنید. اگر به جلساتی که اداره مهاجرت شما را فرا میخواند، حاضر نشوید، اگر پنهان شوید یا نشان دهید که قصد بازگشت را ندارید، سپس اداره مهاجرت ممکن قضیهٔ شما را به پولیس تحویل دهد. این بدان معناست که بعد از ان پولیس مسئول پیگیری تصمیم و ترک سوئد شما میباشد. اگر شما 18 ساله شده اید، در صورت عدم رعایت این تصمیم، حق حمایت مالی را از دست خواهید داد.

رویدادهای جدید پس از رد شدن

گاهی اوقات ممکن است پس از تصمیم گیری اتفاقی بیفتد که به این معنی باشد که شما نباید سوئد را ترک کنید. بطور مثال اتفاق بیفتد که شما قبل از سفر بسیار مریض شوید یا دلایل جدیدی برای پناهندگی یا شواهد جدیدی برای دلایل پناهندگی شما آشکار شود که اداره مهاجرت سوئد در زمان تصمیم گیری از ان خبر نداشته باشد. اگر چنین یک حالت برخورد، پس شما و سرپرست مؤقت شما باید به اداره مهاجرت نامه بنویسند و به آنها توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده است. بعد از ان اداره مهاجرت تصمیم میگیرد که آیا دلایل جدید برای جلوگیری از اخراج کافی است یا خیر.

گاهی اوقات ممکن اخراج را به طور موقت متوقف کرد تا اداره مهاجرت وقت داشته باشد که حادثهٔ جدید را بررسی کند. توقف موقت را مهار میگویند.

در مدت زمان انتظار سفر به خانه

تا زمانیکه شما در سوئد باقی میمانید درین مدت زمان شما حق رفتن به مکتب، مراقبت صحی و اخذ نمودن کمک مالی و مسکونی را دارا میباشد. سرپرست مؤقت شما تاینکه شما 18 ساله میشوید و سوئد را ترک میکیند، با شما کمک میکند.

حقوق شما

شما در سوئد تابه 18 سالگی طفل شمرده میشوید. اطفال پناهجو مانند همه اطفال در سوئد حقوق دارند.

این به این معنی است که مثلاً شما حق دارید در امنیت زندگی کنید، به مکتب بروید و اوقات فراغت داشته باشید. شما حق مراقبت طبی و دندان را در وقت ضرورت دارید. شما حاکم وجود خود هستید و هیچکس بدون شما در رابطه به ارتباط جنسی و ازدواج تان شما را مجبور کرده نمیتواند. هیچکس حق ندارد شما را لت کند و یا به شما اخطار دهد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق اطفال، به اصطلاح کنوانسیون اطفال، قانون در سوئد است، بیان میکند که همه اطفال چه حقوقی باید داشته باشند. برخی از مهمترین قوانین کنوانسیون حقوق کودک این است که

 • همه اطفال حق زندگی و رشد را دارند
 • بهترین منافع طفل باید همیشه مهم باشد
 • طفل حق دارند آنچه را که فکر می کنند بیان کنند
 • همه اطفال یک گونه حقوق دارند.

هر گاه ان عده بزرگسالانیکه مسئولیت شما را بر عهده دارند و در رابطه به شما ان نوع تصمیماتی میگیرند که بالای شما تأثیر میگذارد، این بزرگسالان باید به آنچه شما میخواهید گوش دهند و هر انچه برای شما بهترین است، باید فکر کنند. شما حق دارید آنچه را که فکر میکنید بگویید و به شما گوش داده شود، اما این به این معنی نیست که همیشه مطابق میل شما پیش میرود.

شما حق دارید که کمک مخصوص را بدست بیآورید

ان عده اطفالیکه بدون والدین پناه میجویند، که بنام اطفال تنها وارد نامیده میشوند، از حقوق مخصوص برخوردار میباشند. این مسٔولیت کمونی بوده که شما در ان زندگی میکنید که متوجه مسکن و ضروریات زندگی شما باشد. شما نیز حق دارید که برای شما یک ٬٬ سرپرست مؤقت٬٬ داده شود تا چون والدین شما درینجا موجود نیست پس او تمام حقوق و نیاز های شما را براورده سازد. شما نیز حق همین نوع کمک ها را دارا هستید اگر چه شما یکجا با یک بزرگسالیکه یکی از والدین شما نیست، داخل سوئد شوید.

زمانیکه شما 18 ساله شوید

زمانیکه 18 شدید سپس شما بزرگسال محسوب میشوید و از ان عده کمک و حمایتیکه یک طفل از ان برخوردار است،‌ شما نمیباشید.

مقامات و افرادیکه با ایشان ملاقات میکنید

شما بزرگسالان مختلفی را ملاقات خواهید کرد که مسئول امور مختلفی شما هستند که بالای شما و فامیل تان تأثیر می گذارد. مقامات باید اطمینان حاصل کنند که جامعه مطابق قوانین سوئد عمل میکند. بطور مثال مقاماتی که شما با آنها تماس زیادی خواهید داشت عبارت از اداره مهاجرت و ادارهٔ خدمات اجتماعی میباشد.

ادارهٔ مهاجرت

اداره مهاجرت سوئد مسئولیت دارد که

 • برای بررسی درخواست شما و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا شما حق پناهندگی و اجازه اقامت دارید یا خیر
 • برای شما یک وکیل عمومی تعیین کند تا با شما در مورد درخواست پناهندگی شما کمک کند
 • در صورت نداشتن پول شخصی از شما حمایت مالی کند
 • تصمیم بگیرید کدام کمون مسئول تأمین مسکن، مکتب و سرپرست مؤقت شما بوده میتواند.
 • در صورت امکان با شما کمک کند تا با والدین خود در تماس باشید
 • در صورت ناقبولی شما را در سفر برگشت تان کمک کند

شما در اداره مهاجرت با افراد مختلف ملاقات خواهید کرد. اگر در صحبت کردن با یک مرد یا یک زن احساس راحتی میکنید، میتوانید به آنها بگویید.

کمون

کمون از جمله مسٔولیت دارد که

 • یک جای مسکونی را بدست بیآورید که مناسب شما و نیازهای شما باشد
 • شما به مکتب بروید
 • یک سرپرست مؤقت را بدست بیآورید.

اداره خدمات اجتماعی

در هر کمون یک اداره بنام ادارهٔ خدمات اجتماعی وجود دارد. ادارهٔ خدمات اجتماعی بر اساس قوانینی کار میکنند که چگونه جامعه باید به همه کسانی که نیاز به حمایت دارند، کمک کند. این ادارهٔ خدمات اجتماعی است که تصمیم میگیرد که باید کجا زندگی کنید. به همه اطفال تنها وارد در ادارهٔ خدمات اجتماعی یک شخص مربوطه داده میشود، که انرا سکرتر سوسیال میگویند.

سرپرست مؤقت

اگر عمریتان زیر 18 سال است و بدون والدین به سوئد امده اید سپس حق دارید که برای شما یک سرپرست مؤقت داده شود. شما با سرپرست مؤقت تان یکجا زندگی نمی کنید، اما همین سرپرست مسٔولیت دارد که در چندید امور که باید والدین تان دران با شما کمک میکرد، با شما کمک میکند.

یک سرپرست مؤقت بطور مثال باید این امور را پیش برد

 • هنگام تماس با مقامات، برای مثال اداره مهاجرت یا ادارهٔ خدمات اجتماعی حضور داشته باشید
 • با مکتب شما در راتباط باشد
 • در تعیین نمودن وقت با داکتر، داکتر دندان و روانشناس کمک کند
 • اگر شما زیر سن 16 سالگی هستید سپس مسٔول اقتصاد شما هم میباشد.

ترجمان

برای اینکه شما، فامیل و کارمندان ادارهٔ مهاجرت حرف های یکدیگر را بفهمند، یک مترجم در جلسه حاضر میباشد تا هر انچیزی که در جلسه گفته میشود را ترجمه کند. این مترجم با هر دو زبان صحبت میکند یعنی زبان سوئد و زبانی که شما در ان صحبت میکنید. این مترجم یا در همان اتاقیکه شما موجود میباشید،‌ نشسته میباشد یا این مترجم از طریق تلیفون یا ارتباط ویدیوئی در جلسه حاضر میباشد. مترجم هر انچیزیکه در اتاق گفته میشود، ‌ترجمه میکند، و هیچ چیز بیشتر از ان نمیگوید.

این مهم است که شما و ترجمان سخنان یکدیگر را درک کنید و اینکه شما جرئت گفتن هر چیز را داشته باشید زمانیکه ترجمان حاضر باشد. اگر شما سخنان ترجمان را درک نمیکنید پس باید بگوئید. اگر شما و ترجمان خویشاوند باشید و یا هم از کدام طریق دیگری همدیگر را بشناسید پس باید اینرا هم ارائه کنید. اگر شما به یک ترجمان مرد و یا هم زن نیاز دارید باید پیش از پیش درین رابطه به ادارهٔ مذکوره احوال دهید.

وکیل عمومی

وکیل عمومی شخصی میباشد که قوانین سوئد را میداند و با شما در رابطه به درخواست پناهندگی کمک میکند. این مسٔولیت ادارهٔ مهاجرت میباشد که تعیین کند که وکیل شما کی خواهد بود، اما این وکیل عمومی برای ادارهٔ مهاجرت کار نمیکند. اگر شما کدام وکیل را بشناسید سپس میتوانید که به اداره مهاجرت انرا معرفی کنید، اما این یقینی نیست که شما همان وکیل را بدست میآورید. اگر میخواهید که وکیل شما زن یا مرد باشد سپس اینرا هم به اداره مهاجرت بگوئید.

مسٔولیت رازداری

همه کارمندان ادارهٔ مهاجرت، کمون و کارمندان مراقبت صحی مسٔول هستند که رازادار باشند. این بدین معنی است که انها نمیتوانند سخنان شما را به یک کسی بگوید که قانوناً انها حق خبر شدن از ان را ندارند. فقط کسانی که روی قضیهٔ شما کار میکنند حق دارند آنچه را که گفته اید بدانند. مترجم و وکیل عمومی نیز وظیفه رازداری را دارا میباشند.

سرپرست مؤقت شما تحت قانون رازداری نمیاید، چون یک سرپرست مؤقت مثل والدین مجبور است که با اداره در رابطه به شما صحبت کند.

همه ان عده اشخاصیکه مسٔولیت رازداری دارند، فقط در انصورت رازداری را در مقابل بزرگسالان مسٔول شما از بین برده میتوانند که احساس کرده باشند که شما از یکطرف تحت خطر قرار دارید.

مسکن

کمون مسٔولیت دارد که برای شما یک مسکن مناسب را تنظیم کرده و در ضمن نیاز های شما را براورده سازد.

زمانیکه درخواست پناهندگی میدهید، ادارهٔ مهاجرت با کمون تماس میگیرد و کمون برای شما یک موقت ترتیب میدهد. پس از چند روز یا چند هفته، به شما گفته میشود که کدام کمون مسئولیت طویل مدت شما را بر عهده خواهد داشت و تضمین میکند که میتوانید به مکتب بروید و حمایت‌های مورد نیاز خود را تا زمانی که منتظر تصمیم در مورد درخواست پناهندگی خود هستید، دریافت کنید.

اگر شما خویشاوندان یا دوستان در سوئد دارید که میخواهید با آنها یا در نزدیکی آنها زندگی کنید، باید این موضوع را هنگام درخواست پناهندگی به اداره مهاجرت سوئد اطلاع دهید.

شما میتوانید به روش های مختلف زندگی کنید

کمون مسئول پیدا کردن یک جای مسکن خوب برای شما است. ممکن است که این متفاوت به نظر برسد. بطور مثال شما ممکن با خویشاوندان، دوستان، با خانواده‌ای که اطفال و جوانانی را که به کمک نیاز دارند در خانه ‌شان جابجا کنند، یا در یک خانه یکجا با جوانان دیگری که در ان کارمندان هم موجود باشد جابجا کند.

اگر میخواهید با خویشاوندان تان در سوئد زندگی کنید، سپس ادارهٔ خدمات اجتماعی در کمون باید اینرا تأیید کند که بلی میتوانید با آنها زندگی کنید. قبل از اینکه ادارهٔ خدمات اجتماعی درین رابطه تصمیم بگیرد، بررسی میکنند که آیا ان فامیل مذکوره میخواهد که از شما مراقبت کند یا خیر.

اگر اتفاقی افتاد که باعث شد در محل زندگی خود احساس امنیت نکنید، باید این موضوع را فوراً به سرپرست مؤقت خود یا سکرتر سوسیال تان خبر دهید.

مسکن برای کسانیکه به 18 سالگی رسیده اند

زمانیکه شما 18 ساله شدید یا اینکه ادارهٔ مهاجرت در حق شما قضاوت کند که شما 18 ساله هستید، سپس مسٔولیت تنظیم نمودن مسکن از کمان بدوش ادارهٔ مهاجرت میرود. این بدین معنی است که شما باید به مسکن های مؤقت ادارهٔ مهاجرت منتقل شوید و یا اینکه باید خودیتان مسکن را تنظیم کنید.

اقتصاد

زمانیکه شما برای پناهندگی در سوئد درخواست میدهید، اگر از خود پولی ندارید سپس حق دارید که برای حمایت پولی به ادارهٔ مهاجرت درخواست دهید. دو نوع حمایت مالی برای درخواست وجود دارد، کمک پولی روزمره و کمک پولی مخصوص.

کمک پولی روزمره

اگر شما حق پولی روزمره را دریافت میکنید ، پس برای شما هر روز یک مقدار پولی داده میشود که انرا میتوانید در ماه یکبار بدست بیآورید. این کمک پولی روزانه برای غذا، لباس، بوت، شامپو، دوا و هر انچیزی که ما در وقت فراغت انجام میدهیم داده میشود. بعضی اوقات پول را شما از کسانی بدست میآورید که مسٔول مسکن میباشند. درانصورت ادارهٔ مهاجرت برای شما هیچ مقدار پول تادیه نمیکند.

کمک پولی مخصوص

اگر نیاز به خریدن چیزی دارید که کمک پولی روزانه برای آن کافی نیست، سپس شما و سرپرست مؤقت تان میتوانید برای کمک پولی مخصوص درخواست دهید. بطور مثال این مصارف مخصوص برای عینک، لباس زمستانی یا یک چیزی دیگری باشد که شما نمیتوانیدن بدون ان گزاره کنید.

سرپرست مؤقت شما مسٔول اقتصاد شما میباشد

اگر عمر شما کمتر از 16 سال است سپس این سرپرست مؤقت میباشد که درخواستی کمک مالی شما را ارسال میکند. زمانیکه شما 16 ساله شوید بعد از ان حق دارید که درخواست مالی برای کمک پولی روزانه و کمک پولی مخصوص خود را خودیتان ارسال کنید. برای شما یک کارت بانکی که مخصوص خودیتان میباشد داده میشود که در ان کمک پولی روزانه و کمک پولی مخصوص ارسال میشود.

مکتب

شما حق دارید مانند سایر اطفال دیگری که در سوئد زندگی می کنند به مکتب بروید. مکتب رایگان میباشد. در سوئد همه اطفال باید به مکتب بروند. این کمون است که مسئولیت مکتب را بر عهده دارد و سرپرست مؤقت شما این مسٔولیت را بدوش دارد که شما هر چه زودتر مکتب را شروع کنید.

مکتب ابتدائیه

مکتب ابتدائیه ده سال میباشد و بطور عموم در سن شش سالگی آغاز میگردد. سال اول تحصیلی که انرا صنف امادگی میگویند، شامل بازی و خلاقیت زیادی برای آماده شدن برای مکتب آینده است. در مکتب ابتدائیه همه شاگردان تقریباً یک نوع مضامین میخوانند.

لیسه

لیسه تحصیل داوطلبانه میباشد، که در ان محصل میتواند رشته خود را انتخاب کند تا خود را به زندگی مسلکی اماده کند، یا اینکه خود را به پوهنتون یا مؤسسه تحصیلاتی اماده سازد. برای اینکه یک شاگرد در لیسه تحصیل را اغاز کند باید که تحصیل خود را در مکتب ابتدائیه به پایان رسانیده باشد.

به عنوان یک پناهجو، اگر قبل از رسیدن به 18 سالگی تحصیلات لیسه خود را آغاز کرده باشید، حق دارید تحصیلات لیسه خود را تکمیل کنید. اگر شما به یک کمون دیگر منتقل شوید پس این درانصورت هم صدق میکند.

سلامتی

شما در سوئد حق دریافت مراقبت های صحی و مراقبت دندان را دارا میباشید. مراقبت صحی و دندان برای اطفال رایگان میباشد. اگر شما بیمار شوید یا احساس بد داشته باشید و نیاز به داکتر یا داکتر دندان داشته باشید، سپس درین حالت سرپرست مؤقت یا یکی از کارمندان مسکن شما میتواند که درین رابطه با شما کمک کرده و برایتان با داکتر وقت بگیرد. متوجه باشید که در وقت ملاقات با داکتر، کارت LMA‌ تانرا باید با خود داشته باشید.

معاینهٔ صحی

هر شخصیکه در سوئد درخواست پناهندگی میدهد به یک معاینهٔ صحی دعوت میگردد. معاینهٔ صحی برای این است که در صورت ضرورت به مراقبت، کمک اولیه دریافت کنید

در وقت معاینهٔ صحی در رابطه به عملکرد مراقبت صحی در سوئد، معلومات دریافت میکنید. اگر در رابطه به صحت تان سوال دارید سپس جواب انرا اخذ مینمائید و برای معاینات طلب میگردید.

اگر کدام سوال یا اشکال دارید پس پرسان کنید و در رابطه به بیان کردن احساس تان، حراس نداشته باشید. کارمندان مراقبت صحی مسٔول رازداری میباشند و معاینه صحی جریان درخواست پناهندگی شما را متأثر نمیکند.

معاینهٔ نظر

اگر شما به عینک نیاز دارید پس سرپرست مؤقت شما میتواند که در رابطه به درخواست کردن برای کمک پولی مخصوص به ادارهٔ مهاجرت و وقت گرفتن با داکتر چشم با شما کمک میکند.

مراقبت دندان

شما حق دارید که هم مراقبت دندان پیشگیرانه و هم ان تداوی را که داکتر دندان ارزیابی نموده است، انجام دهید. مراقبت دندان برای همه اطفال در سوئد رایگان میباشد.

خشونت و سوء استفاده جنسی

بسیاری از پناهجویان در کشور خود یا در هنگام فرار به سوئد مورد خشونت یا آزار جنسی قرار گرفته اند. شما ممکن از نظر جسمی و روانی از چنین تجربات احساس بدی داشته باشید، اما درین رابطه کمکی وجود دارد. شما بطور مثال در وقت معاینهٔ صحی با کارمندان مراقبت صحی، با بخش پذیرش جوانان یا با پرستار یا مشاور مکتب صحبت کرده میتوانید. انها در رابطه به اخذ مراقبت درست با شما کمک کرده میتوانند.

هر گونه خشونت و آزار جنسی در سوئد غیرقانونی است. کسیکه به شما اسیب رسانده است در قضیه همیشه همان شخص مسٔول میباشد و شما هرگز باید برای قربانی خشونت یا سوء استفاده جنسی مجازات نشوید. صرف نظر ازینکه شما با همدیگر چه ارتباطی دارید بطور مثال تجاوز جنسی در ازدواج یا اینکه والدین اطفال خود را لت میکنند. هنگامیکه یک بزرگسال با طفل زیر 15 سال رابطه جنسی برقرار میکند، تجاوز جنسی محسوب میشود. در سوئد نیز ازدواج اجباری یا فریب دادن کسی برای ازدواج غیرقانونی است و اطفال زیر 18 سال اجازه ازدواج را ندارند.

اگر قربانی خشونت یا آزار جنسی هستید یا از ازدواج می ترسید سپس از طریق این شماره تلیفون 114 14 با پولیس در تماس شوید. اگر در معرض خطر فوری قرار دارید، با پولیس عاجل از طریق 112 در تماس شوید.

ختنه زنان

ختنه زن یا به قول برخی ختنه کردن زنان زمانی است که نوک یک حصه مهبل دختری را بریده یا بدوزی یا به طریق دیگری به آن آسیب بزنند.

ختنهٔ زنان در سوئد کاملاً ممنوع است و به عنوان یک جرم جدی تلقی میشود. هر ان فردیکه در معرض ختنه قرار گرفته باشد، ممکن است مشکلات جسمی و روانی را تجربه کند. اگر کسی این کار را با شما انجام داده است و شما به دلیل آن مشکل دارید، سپس میتوانید از سیستم مراقبت های صحی کمک بگیرید. با پرستان مکتب، بخش پذیرش نوجوانان یا با مرکز صحی خود صحبت کنید.

بیماری های جنسی

شما حق دارید بدانید که چگونه از خود در برابر بیماری های جنسی محافظت کنید و چگونه از آلوده کردن دیگران جلوگیری کنید. نمونه هایی از بیماری های مقاربتی عبارتند از کلامیدیا، هپاتیت، گنوری و HIV میباشد. اگر شما میدانید که به این چنین بیماری مبتلا هستید، باید هنگام انجام معاینات صحی به آن بگوئید تا بتوانید تحت تداوی قرار بگیرید و از ابتلای شخص دیگری جلوگیری کنید. اگر شما مطمئن نیستید که آیا شما مریض شده اید پس کارمندان مرکز صحی از شما معاینات میگیرند.

دوای ضد بارداری و مراقبت های زایمان

مراقبت های زایمانی برای مهاجرین در سوئد رایگان میباشد. دختر و پسر هر دو حق دارند که در رابطه به این معلومات حاصل کنند که چگونه خود و دیگران را از بارداری محافظت کنند. اگر شما به عنوان یک دختر باردار شوید و نخواهید که بچه دار شوید، سپس حق دارید با سقط جنین انرا از بین ببرید.

مشکل روانی

این یک عمل عادی است که در مدت زمان انتظار درخواست پناهندگی و نسبت به انچه که در اینده رخ میدهد احساس نگرانی کنید. برخی نیز ممکن است احساس بدی داشته باشند، زیرا چیزهای ناخوشایندی را تجربه کرده اند یا اینکه پشت فامیل شان دلتنگ باشند. مثال احساس بیماری روانی ممکن این باشد که شخص احساس اضطراب، مشکل در خوابیدن یا احساس غمگینی و افسردگی کند.

شما میتوانید درین رابطه از کارمندان مرکز صحی کمک بدست بیآورید. شما نیز میتوانید با مشاور یا پرستان مکتب تان صحبت کنید.

معلولیت

معلومات اینرا گویند که شما یک اسیب داشته باشید یا دارای یک بیماری باشید که نمیتوانید خود را حرکت دهید، بشنوید، صحبت کنید یا درک کنید. اگر شما کدام نوع معلولیت دارید پس شما حق دارید که با شما در رابطه به امور روزمره مکتب یا در صحبت کردن با ادارهٔ مهاجرت کمک عملی صورت گیرد. اینکه شما معلولیت دارید درخواست پناهندگی شما را متأثر نمیکند. شما میتوانید در معاینات صحی خود در رابطه به معلولیت که دارید یا اینکه شما گمان میکنید، صحبت کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد سلامتی

در www.1177.se/other-languagesExternal link, opens in new window. اطلاعاتی به چندین زبان در مورد بیماری های مختلف و نحوه عملکرد سیستم مراقبت های بهداشتی در سوئد وجود دارد. همچنین میتوانید با شماره تلیفون 1177 با سروس معلوماتی مراقبت صحی در تماس شوید، سپس میتوانید با پرستاری صحبت کنید که میتواند به سؤالات پاسخ دهد و به شما توصیه کند که برای دریافت مراقبت مناسب به کجا مراجعه کنید.

در www.youmo.se/sprakvalsidaExternal link, opens in new window. معلوماتی در رابطه به سلامتی، روابط، رابطه جنسی و موارد دیگر به چندین زبان برای جوانان وجود دارد.

در www.rfsu.se/uposExternal link, opens in new window. فیم‌ های کوتاه معلوماتی برای کسانی که میخواهند درباره بدن، تمایلات جنسی و سلامتی بیشتر بدانند وجود دارد. این فلم ها به زبان های مختلف در دسترس هستند. در اینجا میتوانید در رابطه به پیشگیری از بارداری، زایمان و بارداری و موارد دیگر بیشتر دریافت کنید.

شمارهٔ آزادی زنان برای ان عده زنانیکه در معرض تهدید و خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی قرار گرفته اند، مشاوره و حمایت میکند. با شماره 020 50 50 50 تماس بگیرید. آنها ظرف چند دقیقه یک مترجم ترتیب خواهند داد. همچنین میتوانید در kvinnofridslinjen.se (به انگلیسی)External link, opens in new window. بیشتر بخوانید. اطلاعات به چندین زبان موجود است.

اگر میخواهید جنایتی را گزارش کنید، مثلاً کسی شما را زده یا در معرض سوء استفاده جنسی قرار داده است، با پولیس از طریق 114 14 در تماس شوید. همچنین در صورت ترس از ازدواج یا ختنه شدن میتوانید با پولیس تماس بگیرید. در صورت حالت عاجل با 112 تماس بگیرید.

زمانیکه شما 18 ساله شوید

طبق قانونی سوئدی زمانیکه شما 18 شوید، به بلوغ میرسید. این بدین معنی است که شما ان گونه حق کمک و حمایت را ندارید طوریکه یک طفل تنها وارد داشته میباشد، و درخواست پناهندگی شما طبق پروسه بزرگسالان پروسه میشود.

اندکی قبل از اینکه 18 ساله شوید یا در ارتباط با تصمیم اداره مهاجرت سوئد مبنی بر اینکه سن شما باید به بالای 18 سال تغییر کند، به جلسه ای فراخوانده میشوید که در آن اطلاعاتی در مورد چگونگی تغییر حقوق و تعهدات خود در زمانی که 18 ساله میشوید دریافت خواهید کرد.

سرپرست مؤقت

یک تفاوت مهم بین یک طفل تنها وارد و بزرگسال پناهجو این است که معمولاً وقتی 18 ساله میشوید حق داشتن یک سرپرست مؤقت را ندارید. مأموریت سرپرست مؤقت به پایان میرسد زیرا شما در سن بالا هستید و دیگر نیازی به سرپرست ندارید. شما میتوانید تماس با مقامات را خودتان انجام دهید و همه اوراق را امضأ کنید.

مسکن

در کمونیکه شما زندگی میکنید ممکن از اداره مهاجرت ان زمان تقاضای مسٔولیت مسکن مؤقت برای شما کند وقتیکه کمون این معلومات را دریافت نمود که شما 18 ساله شده اید یا اینکه ادارهٔ مهاجرت بابت عمر شما قضاوت نموده و عمر شما را بالاتر از 18 تعیین نموده است. اگر به تصمیم اداره مهاجرت سوئد مبنی بر تغییر سن خود شکایت کنید، ممکن است این نوع یک اتفاق نیز بیفتد.

اگر میخواهید که اداره مهاجرت در رابطه به مسکن تان با شما کمک کند، پس شما درین رابطه حق انتخاب مسکن را ندارید. شما باید به همانجا انتقال کنید در جایکه ادارهٔ مهاجرت اماکن خالی دارد. اداره مهاجرت در رابطه به شما کوشش میکند که در نزدیکی منطقه ای که قبلاً در آن زندگی میکردید، مسکن ترتیب دهد، اما برای افتادن این نوع اتفاق هیچ تضمینی وجود ندارد.

شما نیز میتوانید یک مسکن را خودیتان تنظیم دهید، بطور مثال با خویشاوندان و دوستان زندگی کنید. درین صورت شما خودیتان کرایه مسکن تانرا میپردازید.

اگر در رابطه به تنظیم نمودن مسکن به کمک نیاز دارید پس با بخش پذیرش تان در تماس شوید.

اقتصاد

زمانیکه شما 18 ساله شدید، مسٔولیت اقتصاد تان بدوش خودیتان میباشد.

مراقبت های بهداشتی و دندان

اطفال پناهجو حق دارند از مراقبت های دندانی و طبی رایگان برخوردار شوند. از سوی دیگر، یک پناهجوی بزرگسال فقط حق بهداشتی و مراقبت های فوری طبی و دندان را دارد که نمیتواند منتظر بماند. این اصلاً کارمندان شفاخانه، مرکز صحی، یا کلینیک دندان میباشند که قضاوت میکند که شما باید تداوی شوید.

پناهجویان بزرگسال باید هزینه ملاقات داکتر و دوا را بپردازند. با نشان دادن کارت LMA قیمت کمتری پرداخت خواهید کرد.

مکتب

ان عده پناهجویانیکه لیسه میخوانند حق دارند که در طی انتظار به تصمیم، تحصیل خود را دوام دهند. حق دوام تحصیل شما حتی در ان وقت هم قابل تطبیق است که شما مجبوراً باید به یکی از مساکن مؤقت ادارهٔ مهاجرت در کدام کمون دیگر، منتقل شوید.

اگر در لیسه تحصیل نمیکنید اما همچنان میخواهید در حالی که منتظر تصمیم هستید، تحصیل کنید، میتوانید از بخش پذیرش خود در مورد "کاهشهای زودهنگام برای پناهجویان" (که به عنوان TIA نیز شناخته میشود) سوال کنید.

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود

اگر شما 18 ساله شده اید، دیگر نیازی نیست که یکی از خویشاوندان یا کدام یکی از مرجع باید در وقت بازگشت، شما را پذیرایی کند.

اگر در تصمیم شما نوشته باشد که شما باید برگردید سپس تابه مهلت داده شده در تصمیم، سوئد را ترک کنید و یا اگر کدام مهلت داده نشده باشد و درخواست پناهندگی شما دیگر قابل شکایت نباشد، درانصورت شما باید سوئد را بشکل عاجل ترک کنید. اگر شما سوئد را تابه مهلت داده شده ترک نکنید خطر این موجود است که بالای شما ممانعت پس داخل شده وضع گردد، این بدین معنی است که یعنی شما از 1 الی 5 سال نمیتوانید داخل این کشور شوید.

شما تابه تصمیم بازگشت تان یا تابه وقتیکه درخواست شما دیگر قابل شکایت نباند، بالای ادارهٔ مهاجرت حق کمک مالی و مسکن را دارا میباشید.
ان عده اشخاصیکه اطفالیشان هم در سوئد درخواست پناه داده اند، حق تمدید کمک از اداره مهاجرت را دارند.

تا زمانیکه شما با ادارهٔ مهاجرت همکار باشید، انها در رابطه به سفر بازگشت شما با شما کمک میکند.

حقوق شما به عنوان یک طفل در سوئد

اطفال پناهجو مانند همه اطفال در سوئد حقوق مساویانه دارند. به عنوان مثال، همه اطفال حق دارند به مکتب بروند، در مواقع نیاز از مراقبت برخوردار شوند، در امنیت زندگی کنند و نظر خود را بیان کنند. در اینجا میتوانید در مورد حقوق و قوانین خاصی که برای حمایت از اطفال وجود دارد، مطالعه کنید.

اطفال به ویژه آسیب پذیر هستند و نیاز به محافظت بیشتری دارند. حدود بین یک طفل و بزرگسال از کشور تا کشور متفاوت بوده میتواند. در سوئد شما تا 18 سالگی طفل شمرده میشوید.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق طفل، به اصطلاح کنوانسیون اطفال، قانون در سوئد است. کنوانسیون حقوق اطفال بیان میکند که همه اطفال باید از چه حقوقی برخوردار باشند. همچنین قوانین دیگری در سوئد برای حمایت از اطفال وجود دارد.

شما حق دارید از خشونت اجتناب کنید

همه اطفال حق رهایی از خشونت را دارند. هیچ بزرگسالی نمیتواند شما را بزند، لگد کند، مشت زند، موهای شما را بکشد یا شما را تهدید کند.

اگر در معرض خشونت هستید از طریق شماره 114 14 با پولیس تماس بگیرید. اگر در معرض خطر فوری هستید از طریق 112 با پولیس در تماس شوید.

ازدواج اطفال ممنوع است

تفاوت بین طفل و بزرگسال از کشور تا کشور فرق میکند. نیز قوانین ازدواج از کشور تا کشور تفاوت میکند.

یک طفل نمیتواند ازدواج کند

در سوئد شما تابه 18 سالگی طفل محسوب میشوید و نمی توانید قبل از این عمر ازدواج کنید.
دلیل اینست که گمان میرود که طفل نباید مسئولیت زندگی ازدواج را بدوش داشته باشند. ازدواج زودهنگام میتواند باعث شود که اطفال هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی احساس بدی داشته باشند، زیرا با این عمل ممکن است طفل از رشد فردی و داشتن زندگی ای که حق دارد، جلوگیری شود.

وقتی 18 ساله شوید، خودتان تصمیم میگیرید که آیا میخواهید ازدواج کنید و اگر میخواهید، پس با چی کسی میخواهید ازدواج کنید. هیچ کس نمی تواند کسی را مجبور به ازدواج کند یا فریب دهد. تلاش برای وادار کردن یا فریب دادن یک طفل برای سفر به کشور دیگری برای ازدواج غیرقانونی میباشد. این جرمی است که میتواند منجر به زندان شود. همچنین مجبور ساختن یک طفل برای زندگی در رابطه ای مشابه ازدواج غیرقانونی است. هنگامیکه یک بزرگسال با طفل زیر 15 سال رابطه جنسی برقرار میکند، تجاوز محسوب میشود.

اگر یک شخص زیر سن 18 است و متاهل است

اگر عمر یک جوره ازدواج شده در وقت ازدواج زیر 18 سال باشد، سپس این ازدواج در سوئد غیر قابل اعتبار محسوب میگردد.

اگر عمر شما زیر 18 سال باشد و بجای والدینتان با همسرتان درخواست پناهندگی بدهید، درینصورت طفل تنها وارد محسوب میشوید. سپس برای شما یک سرپرست مؤقت داده میشود که در راتباط با ادارات با شما کمک میکند.

شما میتوانید درینجا مراجعه نمائید

اگر سوال دارید یا به کمک نیاز دارید سپس میتوانید با یک معلم، مشاور یا با کسی دیگری در بخش مراقبت در تماس شوید. شما نیز میتوانید با ادارهٔ مهاجرت یا ادارهٔ خدمات اجتماعی مراجعه نمائید. اگر سرپرست مؤقت دارید میتوانید با او هم مراجعه نمائید.

اگر شما یا کسی دیگری با جبر ازدواج میشود سپس میتوانید از طریق این شماره 14 114 با پولیس در تماس شوید.

ختنه زنان ممنوع است

ختنه زن یا به قول برخی ختنه کردن زنان زمانی است که نوک یک حصه مهبل دختری را بریده یا بدوزی یا به طریق دیگری به آن آسیب بزنند. هیچ کس حق ندارد که با دختر این عمل را انجام دهد، حتی اگر این یک سنت در خانواده نیز باشد.

ختنهٔ زنان در سوئد کاملاً ممنوع است و به عنوان یک جرم جدی تلقی میشود. هرکسی که مورد ختنه قرار گرفته باشد مجازات نمی شود.

اگر میترسید که شما یا کسی دیگری که انرا میشناسید در معرض ختنه قرار میگیرید سپس از طریق این شماره 114 14 با پولیس در تماس شوید. همچنین میتوانید برای مشوره و پشتیبانی با خدمات زنان از طریق 020 50 50 50 این شماره در تماس شوید. خدمات زنان یک سروس ملی کمکی برای ان عدهٔ زنانی میباشد که در معرض تهدید یا خشونت قرار گرفته اند.

شما حق دارید از خشونت و ظلم ناشی بنام ناموس اجتناب کنید

در بعضی فامیلها و خویشاوندان مهم است که خانواده شهرت بد نداشته باشد. ممکن است که در فامیل قوانینی در مورد اینکه چه لباس هایی میتوانید بپوشید یا اینکه با چه کسانی باید معاشرت کنید، یا اجازه نباشد که با شخص دلخوایتان یکجا باشید یا ازدواج کنید یا اینکه برای وظیفه و تحصیل دلخوایتان جواز داشته باشید.

در معرض قرار دادن دختران و پسران

این قوانین برای دختران سختگیر‌تر است، اما برای پسران نیز قوانین وجود دارد. اگر چنین قوانین موجود باشد که در ان با شما رفتار بد صورت میگیرید یا مجازات میشوید، سپس به آن خشونت و ظلم مربوط به ناموس میگویند. بعضی ممکن مورد لت و کوب، تهدید قرار گیرند و یا به آنها چیزهای بدی خطاب شود. قرار دادن کسی در معرض آن ناقض کنوانسیون حقوق اطفال و قوانین سوئد است.

گاهی اوقات فرزندان مجبور میشوند خواهر و برادر خود را تحت نظارت گیرند، زیرا فامیل در رابطه به شایعات در مورد آنها نگران میباشند. اما همه مردم حق دارند هر طوریکه میخواهند زندگی کنند، صرف نظر ازینکه کدام دین دارید یا از کدام کلتور هستید و یا هم اینکه از کدام کشور هستید. همه اطفال حق دارند که زندگی خود را بگذرانند، و نباید دیگران را کنترول کند.

شما میتوانید درینجا مراجعه نمائید

اگر شما یا کسی را که میشناسید، در معرض آسیب قرار داشته باشند، میتوانید برای کمک با معلم مکتب خود، ادارهٔ خدمات اجتماعی در کمون خود یا با اداره مهاجرت سوئد مراجعه کنید. همچنین سازمان های مختلفی وجود دارند که میتوانند در مورد خشونت و ظلم مربوط به ناموس حمایت و اطلاعات ارائه دهند.

GAPF - سازمان ملی علیه خشونت ناموسی (به سویدنی)External link, opens in new window.: اگر خودتان یا شخص دیگری در معرض خشونت یا ظلم ناشی از ناموسی قرار گرفته اید، در اینجا می توانید از پشتیبانی برخوردار شوید. شما میتوانید از طریق این شماره 08 711 60 32 و یا هم به ما ایمیل یا زنگ بزنید. https://gapf.se

عشق کردن ازاد است (Kärleken är fri)(به سویدنی)External link, opens in new window.: اگر در مورد خشونت یا ظلم مربوط به ناموس، حقوق، عشق، ازدواج اجباری یا ختنه زنان سؤالی دارید، در اینجا میتوانید از طریق چت و ایمیل پشتیبانی دریافت کنید. https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri

Tris - حقوق دختران در جامعه (به سویدنی)External link, opens in new window.: در اینجا میتوانید در صورت احساس محدودیت توسط خانواده یا خویشاوندان خود، یا در صورت معرض تهدید یا خشونت زمانیکه میخواهید انتخاب خود را انجام دهید، میتوانید از حمایت برخوردار شوید. شماره 010 255 91 91 تماس بگیرید. https://www.tris.se/

همه انسانان ازرش برابری دارد

در سوئد قوانین زیادی وجود دارد که به این واقعیت میپردازد که همه افراد ارزشهای برابری دراند و از حقوق یکسانی برخوردار هستند. ما باید بدون توجه به اینکه چه کسی هستیم، چه شکلی هستیم، از کجا آمده ایم، به چه چیزی اعتقاد داریم، عاشق چه کسی میشویم و چگونه کار میکنیم، حقوق و فرصت های یکسانی در زندگی داشته باشیم.

قوانینی برای جلوگیری از تبعیض یا نقض حقوق شخصی وجود دارد. ما به عنوان یک انسان اجازه داریم هر طور که میخواهیم فکر کنیم، گمان کنیم و یا باور داشته باشیم، اما اجازه نداریم که هر کاری را انجام دهیم. در قانون اساسی آمده است که همه مردم حق دارند افکار، عقاید و احساسات خود را بیان کنند تا زمانیکه به دیگران توهین نکنند. همه ما باید به حق همنوعان خود در مورد هویت خود و انتخاب های زندگی خود احترام بگذاریم.

برابری

برابری به این معناست که برای دختر و پسر باید به یک اندازه ارزش قائل شوند و از فرصت های یکسان در زندگی برخوردار شوند. همچنین به این معناست که مردان و زنان بالغ باید از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار باشند. آنها باید از قدرت برابر برای تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی خود برخوردار باشند.

برابری به این معناست که برای دختر و پسر باید به یک اندازه ارزش قائل شوند و از فرصت های یکسان در زندگی برخوردار شوند. همچنین به این معناست که مردان و زنان بالغ باید از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار باشند. آنها باید از قدرت برابر برای تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی خود برخوردار باشند.

100 سال پیش در سوئد اینطور نبود. در آن زمان، زنان قدرت زیادی برای تصمیم گیری در مورد زندگی خود نداشتند. در ان زمان اکثراً مردان میبود که تحصیل و کار میکردند، در حالیکه زنان در خانه میماندند و از بچه ها مراقبت میکردند، پاکاری میکردند و لباس میشستند. از آن زمان بسیاری چیز ها تغییر کرده است.

امروز در اکثره فامیل های سوئدی هر دو والدین به وظیفه میروند یا تحصیل میکنند و فرزندان در طول روز در کودکستان، مکتب یا مراکز اوقات فراغت میباشند. هر دو والدین در خانه اغلب در پاکاری، شستن، خرید، آشپزی و مراقبت از فرزندان با هم به یکدیگر کمک میکنند.

برای اینکه جامعه تا حد امکان عادلانه باشد و به زنان و مردان قدرت یکسانی برای تأثیرگذاری بر جامعه و زندگی خود داشته باشند، پارلمان سوئد درین رابطه برنامه های مختلفی برای برابری تصمیم گرفته است.

این برنامه عبارتند از

 • زن و مرد باید فرصت یکسانی برای استقلال مالی داشته باشند تا کسی مجبور نباشد از نظر مالی به یکددیگری وابسته باشد
 • پسران و دختران باید دسترسی یکسانی به آموزش داشته باشند و حق انتخاب رشته مورد نظر برای تحصیل را داشته باشند
 • مردان و زنان باید حق یکسانی برای تصمیم گیری در مورد بدن خود داشته باشند و خشونت مردان علیه زنان باید پایان یابد
 • کارهایی که در خانه انجام می شود باید به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم شود. همچنین به این معنی است که خواهران و برادران یک خانواده باید به همان شیوه در کارهایی که باید انجام شوند کمک کنند.

هویت جنسی و گرایش جنسی

در سوئد هر کسی حق دارد هویت و گرایش جنسی خود را داشته باشد. هویت جنسی به این بستگی دارد که شما چه جنسیتی دارید، صرف نظر از اینکه دیگران از شما چه توقع دارند. گرایش جنسی به این بستگی دارد که شما به کدام جنسیت علاقه دارید و عاشق آن هستید. شما حق دارید هر کسی را که می خواهید دوست داشته باشید و با او باشید، صرف نظر از اینکه آن شخص از هم جنس شما باشد یا جنسیت متفاوت.

اگر نمی خواهید، لازم نیست به دیگران بگویید گرایش جنسی یا هویت جنسی شما چیست. هیچ گرایش جنسی یا هویت جنسیتی وجود ندارد که قانون را زیر پا بگذارد، اما رفتار ناعادلانه یا بد با فردی، بطور مثال در مکتب یا سازمان، به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسی آن شخص، غیرقانونی است.

شما میتوانید اینجا مراجعه نمائید

چندین سازمان مختلف و پذیرش جوانان وجود دارد که اگر میخواهید بیشتر بدانید یا نیاز به حمایت دارید، میتوانید به آنها مراجعه کنید.

RFSL (به انگلیسی) https://www.rfsl.se/en
شما میتوانید از طریق این سازمان با دیگر افراد LGBTQI ارتباط برقرار کنید، در فعالیت ها شرکت کنید و حمایت دریافت کنید. آنها همچنین یک شبکه برای افرادی که تازه وارد سوئد شده اند، RFSL Newcomers. دارند.

https://www.rfsl.se/en/organisation/asylum-and-migration/newcomers-contacts

UMO- در رابطه به سیکس- سلامتی و ارتباط.
UMO یک وب سایت برای همه افرادیکه عمریشان بین 13 تا 25 سال است، بوده، که در آن میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی و موارد دیگر بخوانید.

https://www.youmo.se/sprakvalsida/

نژاد پرستی

نژادپرستی یک مفروضهٔ است که مردم را میتوان به گروه های مختلف تقسیم کرد و افرادیکه به گروه های خاصی تعلق دارند ارزش کمتری قائل شود. بطور مثال ممکن است که افراد را بربنیاد رنگ پوست، کلتور یا مذهب جدا کنند.

در سوئد قوانینی برای محافظت از مردم در برابر قرار گرفتن در معرض نژادپرستی وجود دارد. بطور مثال محرومیت از وظیفه یا مسکن به دلیل نام یا اصل شخص ممنوع است. همچنین پوشیدن جواهرات یا لباس های دارای صلیب شکسته، متن ها یا سایر نمادهای نژادپرستانه یا توهین آمیز علیه یک گروه مخصوص، ممنوع است. همچنین انتشار اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک گروه یا شخص به دلیل مثلاً رنگ پوست یا مذهبشان کم ارزش هستند، مجاز نیست.

گاهی اوقات هنگامیکه با شما رفتار بد صورت میگیرید، تشخیص اینکه آیا چیزی که در معرض آن قرار گرفته اید غیرقانونی است یا خیر، دشوار است. با کسی که بالایش اعتماد دارید در رابطه به اتفاق افتاده صحبت کنید، مانند یک معلم یا شخص دیگری که بالایش با اعتبار هستید.

برای شما که بزرگسال مهمی برای طفلیکه درخواست پناهندگی داده است

فرار از خانه و دادن درخواست پناهندگی در یک کشور دیگر میتواند تجربهٔ وحشتناکی برای هر کسی باشد. به عنوان یک طفلیکه والدینشان با او نباشد میتواند بسیار استرس زا باشد.

ما بعضی اوقات گفته میتوانیم که پناهجویان و بطور مخصوص اطفال تنها وارد قوی میباشند. براینکه انها از یک سر دنیا به دیگر گوشهٔ دنیا برسند از هر نوع مشکلات تیر میشوند. اما حتی قویترین و سرسخت ‌ترین طفل نیز در اطراف خود به بزرگسالان مصٔون نیاز دارند تا فقط کودک باشند.

اطفال فراری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و زمانیکه والدین نباشند، یا اگر والدین خسته، گیج یا شاید آسیب دیده باشند، بزرگسالان مهم دیگری لازم هستند تا در یک موقعیت نامشخص امنیت و آرامش را به این اطفال ارائه دهند.

همه اطفال از هم متفاوت هستند و هر پناهجو داستان منحصر به فردی دارد. برخی از اطفال پناهجو مدت زیادی است که در حال فرار زندگی میکنند و ممکن است سالها خویشاوندان خود را ندیده باشند. برخی دیگر درین اواخر از والدین خود جدا شده اند. برخی با خویشاوندان خود تماس دارند، در حالیکه برخی دیگری نمیدانند که تلاش را از کجا شروع کنند. همه اطفال پناهجو دارای سوالات و نگرانی ها میباشند. برخی در مورد وضعیت خود میپرسند و درخواست کمک میکنند. دیگران تمام نگرانی های خود را در درون خود حمل میکنند و جرات نمیکنند بپرسند.

شما به عنوان یک بزرگسال، نقش مهمی ایفا میکنید. شما فردی هستید که میتوانید طفل پناهجو را در شرایطی که طفل در آن قرار دارد راهنمایی و حمایت کنید. میتوانید این صفحات را همراه با اطفال یکجا بخوانید. شما میتوانید یکجا با هم روند پناهندگی را تدریجاً سپری کنید.

یک بزرگسال مهم اینها بوده میتوانند

 • والدین
 • یک سرپرست دیگر
 • سرپرست مؤقت
 • خویشاوند
 • معلم
 • مشاور
 • یک شخص از یک سازمان داوطلبانه
 • یک کارمند ادارهٔ مهاجرت

معلومات بیشتر و حمایت

در اینجا نکاتی در مورد سازمان‌هایی که میتوانند از شما پشتیبانی کنند و نیز پیوندهایی که میتوانید در مورد سوئد بیشتر بدانید پیدا خواهید کرد.

Bris، مخفف حقوق اطفال در جامعه میباشد. این یک سازمانی است که برای حقوق اطفال فعالیت میکند. اگر میخواهید با یک بزرگسال صحبت کنید سپس میتوانید با Bris در تماس شوید.

شمارهٔ تلیفونی Bris برای نوجونان 116 16

www.bris.se/for-barn-och-unga (به سویدنی)

Rädda barnen یک انجمن است که برای حقوق اطفال کار میکند.
www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-unga (به سویدنی).

صلیب سرخ (Rädda barnen)
سازمانی است که برای محافظت و کمک به افرادی که به آن نیاز دارند کار میکند. صلیب سرخ میتواند به شما کمک کند تا خویشاوندان خود را پیدا کنید.
www.rodakorset.se/en/get-help (به انگلیسی).

Barnombudsmannen مرجعی است که تضمین میکند که سایر مقامات سوئدی از کنوانسیون حقوق اطفال پیروی میکنند. در اینجا میتوانید با حقوق خود بیشتر آشنا شوید.
www.barnombudsmannen.se/stod-och-verktyg/kunskap-om-barnkonventionen/mina-rattigheter-for-barn-och-unga (به سویدنی).

Youmo یک پذیرش جوانان در وب است. شما میتوانید درینجا در رابطه به سیکس، سلامتی و ارتباط به زبانهای مختلف بخوانید.
www.youmo.se.

RFSL برای حقوق همجنس گرایان، دوجنسه ها، تراجنسیتی ها، دگرباشان و افراد اینترسکس کار می کند. RFSL Newcomers با پناهجویان و تازه واردان کار می کند.
www.rfsl.se/en/medlem/asyl (به انگلیسی).

Kärleken är fri یک جایگاه چت حمایت است که برای ان عده جوانانی میباشد که در معرض خشونت و ستم ناشی از ناموس قرار دارند.
www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri (به سویدنی).

Kvinnofridslinjen برای شما که زن هستید و مورد تهدید و خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی قرار گرفته اید، مشاوره و حمایت میکند. شما همچنین میتوانید از طریق این شماره 020 50 50 50 تماس بگیرید. آنها در عرض چند دقیقه یک مترجم ترتیب میدهند.
kvinnofridslinjen.se/en (به انگلیسی).

Kollpåsoc.se یک وب سایت با اطلاعاتی در مورد حقوق و فرصت های شما برای حمایت از خدمات اجتماعی است.
kollpasoc.se/en (به انگلیسی).

Min rätt – Din roll هدف اینها اطفال تنها وارد، سرپرست مؤقت و ادارات دیگری میباشد که همگی نقش های متفاوتی برای کمک به شما دارند. در اینجا میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد نقش های مختلف و حقوقی که دارید به دست آورید.
rfs.se/om-rfs/projekt/min-ratt-din-roll (به سویدنی).

فلمها بنام اکنون چه خواهد شد؟ برای ان عده اطفال میباشند که بشکل تنها وارد سوئد گردیده اند و در یک مسکن و یا با یک فامیل زندگی میکند. درین فلم به شما نشان داده میشود که در سوئد با شما در وقت های اول چه خواهد رخ داد، شما با کدام اشخاص دیدن خواهید کرد و روند پناهندگی شما چگونه پیش خواهد رفت. شما میتوانید این فلم مذکوره را خودیتان و یا هم با کدام بزرگسال یکجا تماشا کنید. این فلمها به زبانهای مختلف وجود دارد.

إبحث عن "Socialstyrelsen vad händer nu" (المجلس الوطني للصحة والرعاية، ماذا يحدث الآن؟) على Youtube.

Information Sverige یک جایگاه معلومات برای ان عده اشخاصی میباشد که تازه وارد سوئد گریده اند. شما میتوانید درینجا در رابطه به اینکه جامعه سوئد به چه شیوهٔ پیش میرود حاصل کنید، بطور مثال معلومات در مورد مسکن، تحصیل یا مراقبت طبی.
www.informationsverige.se/prs.

Lära svenska یک صفحهٔ از Information Sverige بوده که چگونه میتوانید به تنهائی سوئدی یاد گیرد.
www.informationsverige.se/prs/jag-ar-asylsokande/lara-svenska.htmlExternal link, opens in new window.

ماذا تعني هذه الكلمات؟

Alternativt skyddsbehövande – محتاج إلى حماية بديلة هو الشخص الذي تقدم بطلب للحصول على الّلجوء في السويد وحصل على صفة المحتاج إلى حماية بديلة. عندئذٍ يحصل عادة على تصريح إقامة لمدة 13 شهرًا.

Asyl – لجوء يعني الملاذ. عندما يتقدّم شخص ما بطلب لجوء، فإنه يطلب الحماية في بلد آخر غير موطنه الأصلي.

Asylprocess – عملية الّلجوء هي المراحل المختلفة التي يمر بها طالب الّلجوء - من تقديم الطلب إلى القرار.

Asylsökande – طالب الّلجوء هو شخص قدم إلى السويد وتقدّم بطلب لجوء، لكنه لم يتلقَّ بعد إجابة نهائية على طلبه.

Asylutredning – تحقيق الّلجوء هو مقابلة حيث عليك أن تخبرنا لماذا تريد الحماية في السويد.

Avslag på asylansökan – رفض طلب الّلجوء يعني أن شخصاً ما حصل على لا بخصوص طلب الّلجوء.

Barn – أطفال هم جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

Beslut i asylärende – قرار في قضية الّلجوء هو عندما تقرر مصلحة الهجرة ما إذا كان طالب الّلجوء يمكنه البقاء في السويد أم لا.

Dagersättning – بدل يومي هو إعانة مالية من مصلحة الهجرة يمكن لطالب الّلجوء التقدّم للحصول عليها إذا لم يكن لديه نقود خاصة به.

Dom – حكم يمكن الطعن بمعظم قرارات مصلحة الهجرة أمام المحكمة. عندما تتّخذ المحكمة قرارًا، يطلق عليه إسم حكم.

Flykting – لاجئ هو الشخص الذي تقدّم بطلب للحصول على الّلجوء وحصل على صفة اللاجئ. هذا يعني أن المرء يستوفي متطلبات إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الّلاجئين، ما يسمى بإتفاقية جنيف. ثم يحصل عادة على تصريح إقامة لمدة 3 سنوات.

God man – وصي مؤتمن هو الشخص الذي يعتني بمصالح الأطفال طالبي الّلجوء عندما لا يستطيع والدوهم القيام بذلك. يمكن أن يكون الوصي رجلاً أو إمرأة.

Identitet – هوية تعني تعريفاً بمن هو الشخص. عندما تسأل مصلحة الهجرة عن هويتك، فإننا نعني إسمك، كم عمرك ومن أين أتيت.

Laga kraft – قوة قانونية تعني أنه لم يعد من الممكن الطعن بالقرار.

Migrationsverket – مصلحة الهجرة هي السلطة في السويد التي تنظر بطلبات الأشخاص الذين يطلبون الّلجوء. تنظر مصلحة الهجرة أيضًا بالطلبات المقدمة من الأشخاص الذين يرغبون في زيارة السويد أو الإنتقال إليها، أو الذين يرغبون في أن يصبحوا مواطنين سويديين.

Myndigheter – إدارات رسمية يجب عليها التأكد من أن المجتمع يعمل كما ينبغي وفقًا للقوانين التي يقرّرها مجلس النواب السويدي.

Offentligt biträde – وكيل قانوني عام هو شخص يعرف القوانين السويدية. سيساعدك الوكيل قانوني في طلب الّلجوء. الوكيل القانوني العام هو حقوقي أو محام ولا يعمل في مصلحة الهجرة السويدية.

Socialtjänsten – الخدمات الإجتماعية متوفرة في كل بلدية. إنهم يعملون بموجب قانون يسمى قانون الخدمات الاجتماعية (socialtjänstlagen). يتناول قانون الخدمات الإجتماعية الحق في العناية والرعاية الذي يتمتّع به كل فرد في البلدية. ينطوي على قواعد لكيفية مساعدة المجتمع لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة ولا يمكنهم الحصول عليها من أي شخص آخر.

Tystnadsplikt – واجب كتمان السر يعني أن الأشخاص الذين يعملون في مصلحة الهجرة السويدية، على سبيل المثال، لا يُسمح لهم بإخبار ما قلته لأي شخص ليس لديه الحق في معرفته.

Uppehållstillstånd – تصريح الإقامة يعني الموافقة على طلب الشخص للعيش في السويد.

Överklaga – الطعن يعني أن الشخص يكتب إلى إدارة رسمية أو محكمة أنه لا يوافق على ما قررته السلطة أو المحكمة. يريد الشخص من الإدارة الرسمية أو المحكمة تغيير القرار.

Last updated: