برای درخواست پناهندگی

Att ansöka om asyl– dari

در اولین جلسه با ادارهٔ مهاجرت شما به بسیار سوالات جواب میدهید، و در همین جلسه در رابطه به روند پناهندگی معلومات دریافت میکنید و در ضمن شما نیز میتوانید به والدین یا خویشاوندان تان زنگ زده و انها را در جریان بمانید که شما کجا و چطور هستید.

با کمک ترجمان شما بطور مثال جوابات نقاط ذیل را ارائه خواهید کرد

  • شما کی هستید
  • به کدام زبان صحبت میکنید
  • در رابطه به فامیل تان
  • در رابطه به احساس تان
  • در رابطه به اینکه شما چگونه به سوئد سفر کردید
  • در رابطه به اینکه چرا شما کشور خود را ترک کرده اید و اینکه شما چه گمان میکیند که با برگشتن تان با شما چي خواهد شد.
  • اگر شما خویشاوندان یا دوستان در سوئد دارید و میخواهید که با انها یکجا یا در نزدیکی انها زندگی کنید

اگر کدام نیاز مخصوص مانند معلولیت دارید، باید به ما بگویید. اگر معلولیت شما باعث میشود که صحبت کردن با اداره مهاجرت شما را دشوار میکند پس حق دارید که کمک بدست بیآورید.

کارمندان ادارهٔ مهاجرت این سوالات را به این دلیل از شما میکنند که معلومات شما را در سیستم داده خود ثبت کند، و درخواستی شما را برای مصاحبهٔ مرکزی اماده سازد. شما سوالات مشابهی را هم از ادارهٔ مهاجرت و هم از کمون دریافت میکنید. دلیل این عمل اینست که سیستم داده های هر دو ادارات از هم جدا است.

شما کی هستید

اداره مهاجرت میخواهد بداند شما کی هستید و از کجا آمده اید تا تصمیم درستی بگیرد. این مسئولیت شماست که اسم، سن و هویت تانرا ثابت کنید. بهترین راه برای نشان دادن هویت، ارائه پاسپورت یا شناسنامه میباشد.

بسیار مهم است که اداره مهاجرت سوئد بداند که شما چند ساله هستید، زیرا اطفال پناهجو حقوق متفاوتی نسبت به بزرگسالان پناهجو دارند.

در رابطه به تفاوت حقوق اطفال پناهجو و بزرگسال پناهجود درینجا بیشتر بخوانید

عکس و اثر انگشت

از شما عکس و اثر انگشت تان گرفته میشود. اثر انگشت با فشار دادن انگشتان بر روی دستگاهی که اثر انگشت شما را میخواند، گرفته میشود. اگر عمر شما 14 سال یا یا بیشتر از ان است، سپس اداره مهاجرت بررسی میکند که آیا اثر انگشت شما در کدام کشور دیگری اروپائی هم ثبت است یا خیر. ان عده اطفالیکه عمریشان زیر 6 سال است، نیاز ندارند که اثر انگشت را بدهد.

اگر اثر انگشت شما نشان دهد که شما قبلاً در یک کشور دیگری درخواست پناهندگی داده اید و تحقیقات نشان دهد که در همان کشور تصمیم در رابطه به درخواست پناهندگی تان اخذ نموده اید پس اداره مهاجرت میتواند تصمیم بگیرد که شما باید پس به همان کشور برگردید.

اگر شما در کدام کشور دیگری اروپائي والدین، خواهر یا برادر و یا هم خویشاوند دارید پس اداره مهاجرت تصمیم گرفته میتواند که باید درخواست پناهندگی خود را در همان کشور اروپائي بررسی کنید. قبل ازینکه اداره مهاجرت درین رابطه تصمیم ارائه کند، به شما فرصت داده میشود که نظر خود را درین مورد به ما بگوئید. این قوانین را مقررات دوبلین می نامند.

در رابطه به مقررات دوبلین بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

Bild på LMA-kortZoom image

بالای عکس کلیک کنید تا بزرگ شود

بعد از جلسهٔ اول

زمانیکه ادارهٔ مهاجرت درخواست پناهندگی شما را راجستر کرد، سپس برای شما یک رسید داده میشود که در ان ثبت میباشد که درخواست پناهندگی را داده اید. بعد از چند هفته این رسید به یک کارت LMA مبدل میگردد که در ان ثبت میباشد که شما در سوئد پناه جوئیده اید و میتوانید تابه تصمیم در سوئد بمانید. کارت LMA مثل کارت هویت محسوب نمیگردد، این ثابت نمیکند که شما کی هستید بلکه فقط برای این است که شما در سوئد پناه جوئیده اید.

اداره‌ٔ مهاجرت با کمون در تماس میشود تا برای شما یک سرپرست مؤقت را تعیین نماید. اداره مهاجرت نیز یک وکیل عمومی را برای شما تعیین مینماید تا در درخواست پناهندگی با شما کمک کند.

در رابطه به سرپرست مؤفت و وکیل عمومی بیشتر بخوانید

در طی انتظار مصاحبه پناهندگی

قدم بعدی در روند پناهندگی این است که شما به مصاحبه پناهندگی طلب میگردید، این یک انترویو طولانی میباشد که شما در ان تمام دلایل پناهندگی تانرا بشکل مفصل ارائه مینمائید. اینکه بعد از انترویو تصمیم در چه مدت اعلان میگردد، از قضیه تا قضیه فرق میکند.

این مهم است که به هر ان مصاحبهٔ که شما طلب میشوید، باید حاضر شوید. اگر ما مصاحبه شما را از سر بگیریم پس این وقت بیشتر را دربر میگیرد تاکه به شما وقت جدید برای مصاحبه داده شود.

EU-logotyp

Last updated: