Samlade faktablad för utskrift

Detta är en samlingssida för utskrifter av faktablad.
Leta upp ett faktablad, välj språk och skriv sedan ut valt faktablad.

Faktablad i webb-format

Arbeta under tiden som asylsökande
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Asylsökande som fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Avslag på ansökan om asyl
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Bankkort till asylsökande
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Barn i asylprocessen
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Berätta vem du är