Samlade faktablad för utskrift

Detta är en samlingssida för utskrifter av faktablad.
Leta upp ett faktablad, välj språk och skriv sedan ut valt faktablad.

Faktablad i webb-format

Arbeta under tiden som asylsökande
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Asylsökande som fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Avgifter för sjukvård
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Avslag på ansökan om asyl
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Bankkort till asylsökande
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Barn i asylprocessen