Samlade faktablad för utskrift

Detta är en samlingssida för utskrifter av faktablad.
Leta upp ett faktablad, välj språk och skriv sedan ut valt faktablad.

Faktablad i webb-format

Aktiviteter för asylsökande som väntar på beslut
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Arbeta under tiden som asylsökande
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Avgifter för sjukvård
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Avgifter för sjukvård
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Avslag på ansökan om asyl
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Bankkort till asylsökande
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Barn i asylprocessen
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Berätta vem du är
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Bo hos Migrationsverket
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Boende
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Ekonomiskt stöd
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Familjeåterförening
FörhandsgranskaFörhandsgranska
Fees for health care
FörhandsgranskaFörhandsgranska
För dig som är hbtq-person och söker asyl